لطفا منتظر بمانید...

2 قران

سکه دوقران ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار
دو قران
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1310 تا 1311
  • ضرب: ایران 
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.2 گرم
  • قطر: 28 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
دوقران 1310 تاریخ زیر پای شیر
نقره
9.2
28 50,000 100,000
150,000
2
دوقران 1311 تاریخ زیر پای شیر نقره
9.2
28
50,000 100,000
150,000
3
دوقران 13010 ارور در تاریخ [1310] تاریخ زیر برگ 
نقره
9.2
28
150,000
300,000
-

سکه 2 قران 1   3- ناصر الدین شاه

کد: 152458

سکه 2 قران 1 3- ناصر الدین شاه
240,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 قران 113 -ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه

کد: 152764

سکه 2 قران 113 -ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه
140,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 11310 -ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه

کد: 152891

سکه 2 قران 11310 -ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه
180,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2 قران 113111  تاریخ سورشارژ- ناصر الدین شاه

کد: 152797

سکه 2 قران 113111 تاریخ سورشارژ- ناصر الدین شاه
80,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1301 -ارور تاریخ و قالب- ناصر الدین شاه

کد: 152459

سکه 2 قران 1301 -ارور تاریخ و قالب- ناصر الدین شاه
280,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2 قران 1310 - مکرر روی سکه - ناصر الدین شاه

کد: 152018

سکه 2 قران 1310 - مکرر روی سکه - ناصر الدین شاه
80,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 قران 1310 - ناصر الدین شاه

کد: 152014

سکه 2 قران 1310 - ناصر الدین شاه
35,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2 قران 1310 - ناصر الدین شاه

کد: 152456

سکه 2 قران 1310 - ناصر الدین شاه
80,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1310 - ناصر الدین شاه

کد: 152016

سکه 2 قران 1310 - ناصر الدین شاه
40,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 قران 1310 -تاریخ زیر برگ زیتون- ناصر الدین شاه

کد: 152454

سکه 2 قران 1310 -تاریخ زیر برگ زیتون- ناصر الدین شاه
250,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1310 -مکرر مبلغ- ناصر الدین شاه

کد: 152017

سکه 2 قران 1310 -مکرر مبلغ- ناصر الدین شاه
40,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1311 - 1 تاریخ سورشارژ- ناصر الدین شاه

کد: 152714

سکه 2 قران 1311 - 1 تاریخ سورشارژ- ناصر الدین شاه
70,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1311 - مکرر تاریخ و مبلغ- ناصر الدین شاه

کد: 152765

سکه 2 قران 1311 - مکرر تاریخ و مبلغ- ناصر الدین شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1311 - ناصر الدین شاه

کد: 562114

سکه 2 قران 1311 - ناصر الدین شاه
33,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 قران 1311 - ناصر الدین شاه

کد: 562112

سکه 2 قران 1311 - ناصر الدین شاه
50,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 قران 13111  تاریخ سورشارژ- ناصر الدین شاه

کد: 152798

سکه 2 قران 13111 تاریخ سورشارژ- ناصر الدین شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 13111 - تاریخ سورشارژ- ناصر الدین شاه

کد: 152799

سکه 2 قران 13111 - تاریخ سورشارژ- ناصر الدین شاه
120,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 قران 301 ارور در تاریخ - تاریخ زیر برگ زیتون

کد: 584211

سکه 2 قران 301 ارور در تاریخ - تاریخ زیر برگ زیتون
110,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. تاریخ این سکه باید 13010 باشد. اما به دلیل شکستگی قالب تنها عدد 301 دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی