لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

12 دینار

/mechanical-coins/ناصر-الدین-شاه-قاجار/12-دینار.html2011-05-19
logo
سکه ها

سکه دوازده دینار ناصرالدین شاه 

توضیحات

12 دینار یک چهارم شاهی بوده و در دوره های پیش از ناصرالدین شاه این سکه با ارزش 12.5 دینار نیز ضرب شده است. مردم عامه این سکه را «غاز» خطاب می کردند. واژه غاز مخفف شده کلمه غازی بکی یا همان غازی بیکی می باشد. «غازی بیک ابن فرخ» نام شاه مناطقی از قفقاز بود که در سال 907 هجری قمری بر آن منطقه حکومت داشته است. و چون سکه های او بسیار کم ارزش بود، مردم آذربایجان از آن پس به هر سکه کم ارزش «غاز» می گفتند.

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
12 دینار
خورشید
رایج ایران برگ زیتون
برگ زیتون تاج
تاج تاریخ
طهران


  • سال ضرب: از 1301 تا 1308
  • ضرب: ایران
  • جنس: مس
  • وزن: 1.29 گرم
  • قطر: 15.3 میلیمتر
 
بروز رسانی: -
  عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
 1 12 دینار 1301
 مس  1.29 15.3
لیست قیمت در ایران آنتیک
2 12 دینار 1301 ارور در نوشته  مس  1.29 15.3
3 12 دینار 1302 مس 1.29 15.3
4 12 دینار 1303 مس 1.29 15.3
5
12 دینار 130 ارور در تاریخ مس
 1.29  15.3
6 12 دینار 1310 ارور در تاریخ [1301]
 مس  1.29  15.3
7
12 دینار 1203 ارور در تاریخ
مس
1.29
15.3
8 12 دینار 101 ارور در تاریخ و بدون کلمه طهران
مس
 1.29  15.3
9
12 دینار بدون تاریخ
مس
 1.29 15.3
سکه 12 دینار - بدون تاریخ - ناصر الدین شاه

کد: 230187

سکه 12 دینار - بدون تاریخ - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 12 دینار - تاریخ نامشخص - ناصر الدین شاه

کد: 230124

سکه 12 دینار - تاریخ نامشخص - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیارخوب میباشد. توجه: از تاریخ سکه فقط 13 مشخص است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 12 دینار 101 - ارور در تاریخ - ناصر الدین شاه

کد: 230122

سکه 12 دینار 101 - ارور در تاریخ - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 12 دینار 103 -ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه

کد: 230121

سکه 12 دینار 103 -ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
  این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 12 دینار 1201 - ارور در تاریخ - ناصر الدین شاه

کد: 544298

سکه 12 دینار 1201 - ارور در تاریخ - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 12 دینار 13 - ارور در تاریخ - ناصر الدین شاه

کد: 544235

سکه 12 دینار 13 - ارور در تاریخ - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 12 دینار 130 - ارور تاریخ - ناصر الدین شاه

کد: 544239

سکه 12 دینار 130 - ارور تاریخ - ناصر الدین شاه
قمری / مس / 1.29 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 12 دینار 130 - ارور در تاریخ - صفر روی برگ زیتون- ناصر الدین شاه

کد: 544238

سکه 12 دینار 130 - ارور در تاریخ - صفر روی برگ زیتون- ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 12 دینار 130 - ارور در تاریخ - ناصر الدین شاه

کد: 544237

سکه 12 دینار 130 - ارور در تاریخ - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 12 دینار 1300 - ارور در تاریخ - ناصرالدین شاه

کد: 238544

سکه 12 دینار 1300 - ارور در تاریخ - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: تاریخ سکه به نظر 1310 بوده است که به دلیل گرفتگی قالب شبیه به 1300 شده است. سکه در کاور منقش به... ادامه

سکه 12 دینار 1300 - ارور در تاریخ - ناصرالدین شاه

کد: 238546

سکه 12 دینار 1300 - ارور در تاریخ - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: تاریخ سکه به نظر 1310 بوده است که به دلیل گرفتگی قالب شبیه به 1300 شده است. سکه در کاور... ادامه

سکه 12 دینار 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 230128

سکه 12 دینار 1301 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 12 دینار 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 238540

سکه 12 دینار 1301 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 12 دینار 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 238542

سکه 12 دینار 1301 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 12 دینار 1301 -بدون الف رایج- ناصر الدین شاه

کد: 238545

سکه 12 دینار 1301 -بدون الف رایج- ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 12 دینار 1302 - ناصر الدین شاه

کد: 544231

سکه 12 دینار 1302 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 12 دینار 1302 - ناصر الدین شاه

کد: 544233

سکه 12 دینار 1302 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 12 دینار 1308 - ناصر الدین شاه

کد: 238541

سکه 12 دینار 1308 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 12 دینار 1308 - ناصر الدین شاه

کد: 238543

سکه 12 دینار 1308 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 12 دینار 1310 - ارور در تاریخ - ناصرالدین شاه

کد: 238548

سکه 12 دینار 1310 - ارور در تاریخ - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه