لطفا منتظر بمانید...

1000 دینار صاحبقران

سکه هزار دینار صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار
یکهزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1298 تا 1312
  • ضرب: ایران 
  • جنس: نقره 900
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 1000 دینار صاحبقران 1298 نقره
4.6
23 60,000
100,000 250,000
2
1000 دینار صاحبقران 1299
نقره
4.6
23
60,000 100,000 250,000
5 1000 دینار صاحبقران 1311 تاریخ زیر پای شیر  نقره 4.6
23
900,000 - -
6
1000 دینار صاحبقران 1312 تاریخ زیر پای شیر  نقره 4.6
23
900,000 -
-
7 1000 دینار صاحبقران 1313
 نقره 4.6
23
-
-
-
8 1000 دینار صاحبقران بدون تاریخ  نقره 4.6
23
600,000 - -

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 - ناصرالدین شاه

کد: 213027

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 - ناصرالدین شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 - ناصرالدین شاه

کد: 213025

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 - ناصرالدین شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه : سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 -تاریخ ضخیم- ناصرالدین شاه

کد: 213028

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 -تاریخ ضخیم- ناصرالدین شاه
220,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 -مکرر روی سکه- ناصرالدین شاه

کد: 213057

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 -مکرر روی سکه- ناصرالدین شاه
150,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 -چرخش 45 درجه- ناصرالدین شاه

کد: 213058

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 -چرخش 45 درجه- ناصرالدین شاه
100,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 -کیفیت AU- ناصرالدین شاه

کد: 213054

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298 -کیفیت AU- ناصرالدین شاه
110,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298/7 سورشارژ در تاریخ

کد: 560010

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298/7 سورشارژ در تاریخ
90,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298/7 سورشارژ در تاریخ

کد: 560011

سکه 1000 دینار صاحبقران 1298/7 سورشارژ در تاریخ
200,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.  سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه

کد: 256987

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه
170,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه

کد: 256643

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه
90,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه

کد: 256647

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه
40,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 -AU- ناصرالدین شاه

کد: 256502

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 -AU- ناصرالدین شاه
160,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 -ارور ضرب- ناصرالدین شاه

کد: 256327

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 -ارور ضرب- ناصرالدین شاه
400,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 -چرخش 135 درجه- ناصرالدین شاه

کد: 256644

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 -چرخش 135 درجه- ناصرالدین شاه
110,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 -چرخش 90 درجه- ناصرالدین شاه

کد: 256645

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 -چرخش 90 درجه- ناصرالدین شاه
45,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران تاریخ نامشخص

کد: 854120

سکه 1000 دینار صاحبقران تاریخ نامشخص
20,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیارخوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی