لطفا منتظر بمانید...

100 دینار

سکه صد دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
صد دینار
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: از 1297 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: مس
  • وزن: 9.71 گرم
  • قطر: 29.85 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 100 دینار 1296 مس 9.7 29.85 500,000 - -
2
100 دینار 1297
 مس  9.71 29.85
90,000  150,000 400,000
3 100 دینار 1298
 مس  9.71  29.85 90,000
150,000
400,000
4
100 دینار 1299  مس 9.71
29.85
100,000 200,000
500,000
5
100 دینار 129 ارور در تاریخ
مس
9.71
29.85
150,000
 300,000 -
6 100 دینار 1300
مس
9.71
29.85
 100,000 200,000
500,000
7 100 دینار 1200 ارور در تاریخ [1300]
مس
9.71
29.85
 150,000  300,000 -
8 100 دینار 3100 ارور در تاریخ [1300]
مس
9.71
29.85
200,000
 400,000 -
9 100 دینار 1301
مس
9.71
29.85
 80,000 150,000
400,000
10 100 دینار 01 ارور در تاریخ [1301]
مس
9.71
29.85
150,000
300,000
-
11
100 دینار 1302 مس
9.71
29.85
80,000
 150,000 500,000
12 100 دینار 1303 مس
9.71
29.85
 80,000 150,000
500,000
13 100 دینار 1330 ارور در تاریخ [1303] مس
9.71
29.85
150,000
300,000 -
14 100 دینار 1304
مس
9.71
29.85
80,000
150,000 500,000
15 100 دینار 1305
مس
9.71
 29.85  80,000 150,000
 500,000
16 100 دینار 1307
مس
9.71
29.85
 100,000 200,000 500,000
17 100 دینار 1308
مس
9.71
29.85
 100,000 200,000 500,000
18
100 دینار 1313 مس
9.71
29.85
250,000
500,000 -
19 100 دینار بدون تاریخ مس
 9.71 29.85
150,000 250,000 500,000

سکه 100 دینار - بدون تاریخ -چرخش 180 درجه- ناصرالدین شاه

کد: 546202

سکه 100 دینار - بدون تاریخ -چرخش 180 درجه- ناصرالدین شاه
80,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار - بدون تاریخ- ناصرالدین شاه

کد: 546298

سکه 100 دینار - بدون تاریخ- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها... ادامه

سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص - ناصرالدین شاه

کد: 546207

سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص - ناصرالدین شاه
30,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: به دلیل فرسودگی سکه تاریخ آن مشخص نیست. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص - چرخش 100 درجه - ناصرالدین شاه

کد: 546209

سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص - چرخش 100 درجه - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: به دلیل فرسودگی سکه تاریخ آن مشخص نیست. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص- ناصرالدین شاه

کد: 546200

سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص- ناصرالدین شاه
25,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: به دلیل فرسودگی سکه تاریخ آن مشخص نیست. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 100 دینار - سورشارژ مبلغ - ناصرالدین شاه

کد: 546203

سکه 100 دینار - سورشارژ مبلغ - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. توجه : مبلغ سکه ضخیم تر و برجسته تر از سکه های دیگر می باشد. که بر اثر سورشارژ به این شکل در آمده است. تاریخ... ادامه

سکه 100 دینار 1296- ناصرالدین شاه

کد: 546283

سکه 100 دینار 1296- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 100 دینار 1297 - ناصرالدین شاه

کد: 546282

سکه 100 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
40,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار 1297- ناصرالدین شاه

کد: 546280

سکه 100 دینار 1297- ناصرالدین شاه
80,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 100 دینار 1298 - ناصرالدین شاه

کد: 560170

سکه 100 دینار 1298 - ناصرالدین شاه
50,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 100 دینار 1298 - ناصرالدین شاه

کد: 560173

سکه 100 دینار 1298 - ناصرالدین شاه
43,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار 1298 - چرخش 90 درجه - ناصرالدین شاه

کد: 560174

سکه 100 دینار 1298 - چرخش 90 درجه - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار 1299 - ناصرالدین شاه

کد: 560181

سکه 100 دینار 1299 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 100 دینار 13 - ارور تاریخ - ناصرالدین شاه

کد: 456230

سکه 100 دینار 13 - ارور تاریخ - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 100 دینار 13 - ارور تاریخ - چرخش 135 درجه - ناصرالدین شاه

کد: 456234

سکه 100 دینار 13 - ارور تاریخ - چرخش 135 درجه - ناصرالدین شاه
220,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار 1300 - ناصر الدین شاه

کد: 545250

سکه 100 دینار 1300 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار 1300 - ناصر الدین شاه

کد: 545251

سکه 100 دینار 1300 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: تاریخ سکه به سختی دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 100 دینار 1301 - ناصرالدین شاه

کد: 456239

سکه 100 دینار 1301 - ناصرالدین شاه
40,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار 1301 - ناصرالدین شاه

کد: 456233

سکه 100 دینار 1301 - ناصرالدین شاه
30,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 100 دینار 1302 - ناصرالدین شاه

کد: 456238

سکه 100 دینار 1302 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.