لطفا منتظر بمانید...

100 دینار

سکه صد دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
صد دینار
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: از 1297 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: مس
  • وزن: 9.71 گرم
  • قطر: 29.85 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 100 دینار 1296 مس 9.7 29.85 500,000 - -
2
100 دینار 1297
 مس  9.71 29.85
90,000  150,000 300,000
3 100 دینار 1298
 مس  9.71  29.85 90,000
150,000
300,000
4
100 دینار 1299  مس 9.71
29.85
100,000 200,000
400,000
5
100 دینار 129 ارور در تاریخ
مس
9.71
29.85
150,000
 300,000 -
6 100 دینار 1300
مس
9.71
29.85
 100,000 200,000
400,000
7 100 دینار 1200 ارور در تاریخ [1300]
مس
9.71
29.85
 150,000  300,000 -
8 100 دینار 3100 ارور در تاریخ [1300]
مس
9.71
29.85
200,000
 400,000 -
9 100 دینار 1301
مس
9.71
29.85
 80,000 150,000
400,000
10 100 دینار 01 ارور در تاریخ [1301]
مس
9.71
29.85
150,000
300,000
-
11
100 دینار 1302 مس
9.71
29.85
80,000
 150,000 400,000
12 100 دینار 1303 مس
9.71
29.85
 80,000 150,000
400,000
13 100 دینار 1330 ارور در تاریخ [1303] مس
9.71
29.85
150,000
300,000 -
14 100 دینار 1304
مس
9.71
29.85
80,000
150,000 400,000
15 100 دینار 1305
مس
9.71
 29.85  80,000 150,000
 400,000
16 100 دینار 1307
مس
9.71
29.85
 100,000 200,000 400,000
17 100 دینار 1308
مس
9.71
29.85
 100,000 200,000 400,000
18
100 دینار 1313 مس
9.71
29.85
200,000
400,000 -
19 100 دینار بدون تاریخ مس
 9.71 29.85
150,000 250,000 400,000

جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی