لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

100 دینار

/mechanical-coins/ناصر-الدین-شاه-قاجار/100-دینار.html2011-06-15
logo
سکه ها

سکه صد دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
صد دینار
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: از 1297 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: مس
  • وزن: 9.71 گرم
  • قطر: 29.85 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 100 دینار 1296 مس 9.7 29.85 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
100 دینار 1297
 مس  9.71 29.85
3 100 دینار 1298
 مس  9.71  29.85
4
100 دینار 1299  مس 9.71
29.85
5
100 دینار 129 ارور در تاریخ
مس
9.71
29.85
6 100 دینار 1300
مس
9.71
29.85
7 100 دینار 1200 ارور در تاریخ [1300]
مس
9.71
29.85
8 100 دینار 3100 ارور در تاریخ [1300]
مس
9.71
29.85
9 100 دینار 1301
مس
9.71
29.85
10 100 دینار 01 ارور در تاریخ [1301]
مس
9.71
29.85
11
100 دینار 1302 مس
9.71
29.85
12 100 دینار 1303 مس
9.71
29.85
13 100 دینار 1330 ارور در تاریخ [1303] مس
9.71
29.85
14 100 دینار 1304
مس
9.71
29.85
15 100 دینار 1305
مس
9.71
 29.85
16 100 دینار 1307
مس
9.71
29.85
17 100 دینار 1308
مس
9.71
29.85
18
100 دینار 1313 مس
9.71
29.85
19 100 دینار بدون تاریخ مس
 9.71 29.85
سکه 100 دینار - بدون تاریخ -چرخش 180 درجه- ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار - بدون تاریخ -چرخش 180 درجه- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار - بدون تاریخ- ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار - بدون تاریخ- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها... ادامه

سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص - ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: به دلیل فرسودگی سکه تاریخ آن مشخص نیست. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص - چرخش 100 درجه - ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص - چرخش 100 درجه - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: به دلیل فرسودگی سکه تاریخ آن مشخص نیست. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص- ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار - تاریخ نامشخص- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: به دلیل فرسودگی سکه تاریخ آن مشخص نیست. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 100 دینار - سورشارژ مبلغ - ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار - سورشارژ مبلغ - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. توجه : مبلغ سکه ضخیم تر و برجسته تر از سکه های دیگر می باشد. که بر اثر سورشارژ به این شکل در آمده است. تاریخ... ادامه

سکه 100 دینار -مکرر روی سکه - ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار -مکرر روی سکه - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: تاریخ سکه مشخص نیست. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 100 دینار 10030 -ارور تاریخ- ناصر الدین شاه
سکه 100 دینار 10030 -ارور تاریخ- ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 100 دینار 1200 - ارور در تاریخ - ناصر الدین شاه
سکه 100 دینار 1200 - ارور در تاریخ - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار 1200 - ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه
سکه 100 دینار 1200 - ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 100 دینار 1296- ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار 1296- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 100 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار 1297- ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار 1297- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 100 دینار 1297- ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار 1297- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 100 دینار 1298 - بدون مبلغ - ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار 1298 - بدون مبلغ - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: مبلغ سکه درج نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 100 دینار 1298 - ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار 1298 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 100 دینار 1298 - ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار 1298 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار 1298 - چرخش 90 درجه - ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار 1298 - چرخش 90 درجه - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار 1298 -بانکی- ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار 1298 -بانکی- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه لک دارد و تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 100 دینار 1298 -مکرر روی مبلغ- ناصرالدین شاه
سکه 100 دینار 1298 -مکرر روی مبلغ- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه