لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

یکشاهی

/mechanical-coins/ناصر-الدین-شاه-قاجار/یکشاهی.html2011-07-01
logo
سکه ها

سکه یکشاهی ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
یکشاهی
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون
برگ زیتون تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: مس
  • وزن: 4.8 گرم
  • قطر: 24.7 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
یک شاهی 1305
 مس  4.8 24.7
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
یک شاهی بدون تاریخ
 مس  4.8  24.7
3 سورشارژ یکشاهی روی 50 دینار
 مس  4.8  24.7
4 یک شاهی 1310 مس 4.8 24.7
سکه یکشاهی - چرخش 150 درجه - ناصرالدین شاه

کد: 568033

سکه یکشاهی - چرخش 150 درجه - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: تاریخ سکه مشخص نیست. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه یکشاهی 1301 (131) - ناصرالدین شاه

کد: 568987

سکه یکشاهی 1301 (131) - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه یکشاهی 1305 (135) ناصرالدین شاه

کد: 568033

سکه یکشاهی 1305 (135) ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه یکشاهی 1305 (135) ناصرالدین شاه

کد: 568901

سکه یکشاهی 1305 (135) ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه یکشاهی 1311 - ناصرالدین شاه

کد: 568988

سکه یکشاهی 1311 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه یکشاهی 1311 - ناصرالدین شاه

کد: 568981

سکه یکشاهی 1311 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه یکشاهی 50 دینار -سورشارژ مبلغ- ناصرالدین شاه

کد: 568972

سکه یکشاهی 50 دینار -سورشارژ مبلغ- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه یکشاهی ارور تاریخ (1111) ناصرالدین شاه

کد: 568989

سکه یکشاهی ارور تاریخ (1111) ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه یکشاهی ناصرالدین شاه

کد: 568032

سکه یکشاهی ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه یکشاهی ناصرالدین شاه

کد: 568030

سکه یکشاهی ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه