لطفا منتظر بمانید...

شاهی سفید

سکه شاهی ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان ناصرالدین شاه قاجار
شاهی
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1296 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.69 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
شاهی 1296 تاریخ به جای شاهی  نقره 0.69  15.5  1,000,000  1,800,000 -
2 شاهی 1297  نقره  0.69 15.5
100,000
 150,000  300,000
3 شاهی 1298
 نقره  0.69 15.5
 250,000 500,000
-
4
شاهی 1299  نقره 0.69
15.5
100,000
 150,000 300,000
5
شاهی 1300  نقره 0.69
15.5
100,000 150,000
300,000
6 شاهی 1301 نقره
0.69
15.5
60,000
 100,000 200,000
7 شاهی 1302
نقره
0.69
15.5
100,000  150,000  300,000
8 شاهی 1303  نقره 0.69
15.5
100,000  150,000  300,000
10
شاهی 1305/1 سورشارژ در تاریخ نقره
0.69
15.5
100,000
150,000 300,000
11 شاهی 1307/1 سورشارژ در تاریخ نقره
0.69
15.5
100,000
150,000
300,000
12 شاهی 1308 نقره
0.69
15.5
150,000
200,000 400,000
13 شاهی 1309/1 سورشارژ در تاریخ نقره
0.69
15.5
100,000
150,000
300,000
14
شاهی 1313 تاریخ زیر پای شیر
نقره
0.69
15.5
200,000
350,000 600,000
16
شاهی 1313 و 130 دو تاریخ
نقره
0.69
15.5
200,000 350,000
600,000
17
شاهی 3--1 و 130 دوتاریخ نقره
0.69
15.5
200,000
350,000 600,000
18 شاهی 13 ارور در تاریخ نقره
0.69
15.5
200,000 300,000 400,000
 19 شاهی بدون تاریخ ارور در نوشته (شابی)
نقره
0.69
15.5
100,000 200,000 300,000

جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی