لطفا منتظر بمانید...

شاهی سفید

سکه شاهی ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان ناصرالدین شاه قاجار
شاهی
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1296 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.69 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
شاهی 1296 تاریخ به جای شاهی  نقره 0.69  15.5  1,000,000  1,800,000 -
2 شاهی 1297  نقره  0.69 15.5
100,000
 150,000  300,000
3 شاهی 1298
 نقره  0.69 15.5
 250,000 500,000
-
4
شاهی 1299  نقره 0.69
15.5
100,000
 150,000 300,000
5
شاهی 1300  نقره 0.69
15.5
100,000 150,000
300,000
6 شاهی 1301 نقره
0.69
15.5
60,000
 100,000 200,000
7 شاهی 1302
نقره
0.69
15.5
100,000  150,000  300,000
8 شاهی 1303  نقره 0.69
15.5
100,000  150,000  300,000
10
شاهی 1305/1 سورشارژ در تاریخ نقره
0.69
15.5
100,000
150,000 300,000
11 شاهی 1307/1 سورشارژ در تاریخ نقره
0.69
15.5
100,000
150,000
300,000
12 شاهی 1308 نقره
0.69
15.5
150,000
200,000 400,000
13 شاهی 1309/1 سورشارژ در تاریخ نقره
0.69
15.5
100,000
150,000
300,000
14
شاهی 1313 تاریخ زیر پای شیر
نقره
0.69
15.5
200,000
350,000 600,000
16
شاهی 1313 و 130 دو تاریخ
نقره
0.69
15.5
200,000 350,000
600,000
17
شاهی 3--1 و 130 دوتاریخ نقره
0.69
15.5
200,000
350,000 600,000
18 شاهی 13 ارور در تاریخ نقره
0.69
15.5
200,000 300,000 400,000
 19 شاهی بدون تاریخ ارور در نوشته (شابی)
نقره
0.69
15.5
100,000 200,000 300,000

سکه شاهی - ناصرالدین شاه

کد: 423101

سکه شاهی - ناصرالدین شاه
35,000 تومان
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 1297 - شابی - ناصر الدین شاه

کد: 560901

سکه شاهی 1297 - شابی - ناصر الدین شاه
200,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی 1297 - ناصر الدین شاه

کد: 560113

سکه شاهی 1297 - ناصر الدین شاه
150,000 تومان
قمری / نقره / 0.69 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی 1299 - VF - ناصر الدین شاه

کد: 560110

سکه شاهی 1299 - VF - ناصر الدین شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.69 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1299 - ناصر الدین شاه

کد: 560124

سکه شاهی 1299 - ناصر الدین شاه
150,000 تومان
قمری / نقره / 0.69 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی 1300 - ناصر الدین شاه

کد: 854125

سکه شاهی 1300 - ناصر الدین شاه
145,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی 1300 -1 تاریخ مکرر- ناصر الدین شاه

کد: 854124

سکه شاهی 1300 -1 تاریخ مکرر- ناصر الدین شاه
190,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی 1301 - ناصرالدین شاه

کد: 653155

سکه شاهی 1301 - ناصرالدین شاه
90,000 تومان
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی 1301 - ناصرالدین شاه

کد: 653159

سکه شاهی 1301 - ناصرالدین شاه
130,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 1301 - پولک ناقص - ناصرالدین شاه

کد: 653160

سکه شاهی 1301 - پولک ناقص - ناصرالدین شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک قبل از ضرب سکه ناقص بوده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه شاهی 1301 - چرخش 180 درجه - ناصرالدین شاه

کد: 653899

سکه شاهی 1301 - چرخش 180 درجه - ناصرالدین شاه
120,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه شاهی 1301 - چرخش حدود 90 درجه - ناصرالدین شاه

کد: 653898

سکه شاهی 1301 - چرخش حدود 90 درجه - ناصرالدین شاه
90,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه شاهی 1301 -بانکی- ناصرالدین شاه

کد: 653154

سکه شاهی 1301 -بانکی- ناصرالدین شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 1301 -نوشته "هی" چرخیده- ناصرالدین شاه

کد: 653158

سکه شاهی 1301 -نوشته "هی" چرخیده- ناصرالدین شاه
140,000 تومان
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی 1301 -پولک ناقص- ناصرالدین شاه

کد: 653156

سکه شاهی 1301 -پولک ناقص- ناصرالدین شاه
70,000 تومان
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی 1301 -چرخش 45 درجه- ناصرالدین شاه

کد: 653897

سکه شاهی 1301 -چرخش 45 درجه- ناصرالدین شاه
60,000 تومان
قمری / نقره / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. تاریخ سکه کامل مشخص نیست. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه شاهی 1302 - بانکی - ناصر الدین شاه

کد: 462475

سکه شاهی 1302 - بانکی - ناصر الدین شاه
160,000 تومان
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 1302 - ناصر الدین شاه

کد: 462301

سکه شاهی 1302 - ناصر الدین شاه
120,000 تومان
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی 1303 - ناصرالدین شاه

کد: 326013

سکه شاهی 1303 - ناصرالدین شاه
180,000 تومان
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه شاهی 1303 - ناصرالدین شاه

کد: 326015

سکه شاهی 1303 - ناصرالدین شاه
130,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی