لطفا منتظر بمانید...

ربعی

سکه ربعی ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان ناصرالدین شاه قاجار
ربعی
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1294 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 1.15 گرم
  • قطر: 15.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
ربعی 1296 نقره
 1.15 15.3
 200,000 300,000
500,000
2
ربعی 1296 ، شش تاریخ مکرر
نقره
1.15
15.3
 300,000  450,000  600,000
3
ربعی 1297 نقره
1.15
15.3
 300,000  400,000 600,000
4 ربعی 1298
نقره
1.15
15.3
300,000
500,000
800,000
5 ربعی 1299 نقره
 1.15 15.3
 300,000  500,000 700,000
6 ربعی 1200 ، ارور در تاریخ [1300]
نقره
 1.15 15.3
300,000
 500,000 700,000
7
ربعی 1300
نقره
1.15
15.3
 250,000  350,000  600,000
8 ربعی 1301 نقره
1.15
15.3
250,000
 350,000 600,000
9
ربعی 1302 نقره
 1.15 15.3
300,000  400,000  600,000
10 ربعی 1303
نقره
1.15
15.3
300,000
400,000
 600,000
11 ربعی 1305
نقره
1.15
15.3
300,000
400,000
600,000
12 ربعی 1306
نقره
1.15
15.3
300,000
 400,000 600,000
13
ربعی 1307
نقره
1.15
15.3
 300,000  400,000 600,000
14
ربعی 1308
نقره
1.15
15.3
 300,000  400,000 600,000
15
ربعی 1309
نقره
1.15
15.3
250,000
 350,000  500,000
16
ربعی 1310
نقره
1.15
15.3
 400,000 600,000
900,000
17 ربعی 1311
نقره
1.15
15.3
 300,000  500,000  700,000
20
ربعی 1311 تاریخ زیر پای شیر نقره
1.15
15.3
 500,000 800,000
1,200,000
21
ربعی 1312 تاریخ زیر پای شیر
نقره
1.15
15.3
 400,000 700,000
1,000,000
22
ربعی 1313 تاریخ زیر پای شیر نقره
1.15
15.3
 400,000 700,000
1,000,000
23
ربعی بدون تاریخ
نقره
1.15
15.3
200,000  300,000  500,000

جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی