لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

500 دینار خطی

/mechanical-coins/مظفرالدین-شاه-قاجار-ماشینی/500-دینار-خطی.html2011-06-15
logo
سکه ها

سکه پانصد دیناری مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
500 دینار
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1313 تا 1322
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 500 دینار خطی 1313      
نقره
2.3 18.2 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
500 دینار خطی 1314
نقره
2.3
18.2
3
500 دینار خطی 1316
نقره 2.3
18.2
4
500 دینار خطی 1317
نقره 2.3
18.2
5
500 دینار خطی 1318
نقره 2.3
18.2
6
500 دینار خطی 1319
نقره 2.3
18.2
7
500 دینار خطی 1322
نقره 2.3
18.2
8 500 دینار خطی 13322 ارور تاریخ نقره 2.3 18.2
9 500 دینار خطی بدون تاریخ
نقره 2.3
18.2
سکه 500 دینار 13114/3 - ارور و سورشارژ تاریخ- مظفر الدین شاه
سکه 500 دینار 13114/3 - ارور و سورشارژ تاریخ- مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1313 - مظفر الدین شاه
سکه 500 دینار 1313 - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفر الدین شاه
سکه 500 دینار 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1314 - EF - مظفر الدین شاه
سکه 500 دینار 1314 - EF - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1314 - ضرب بر پولک اشتباه - مظفر الدین شاه
سکه 500 دینار 1314 - ضرب بر پولک اشتباه - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1314 - ضرب بر پولک نادرست - مظفر الدین شاه
سکه 500 دینار 1314 - ضرب بر پولک نادرست - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1314 - مظفر الدین شاه
سکه 500 دینار 1314 - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1316- مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1316- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1316- مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1316- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1317 - مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1317 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 500 دینار 1317 - مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1317 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه نقص دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 500 دینار 1318 - مکرر تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1318 - مکرر تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1318 - مکرر تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1318 - مکرر تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: نقصی در پولک سکه وجود دارد که در تصویر مشخص است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

سکه 500 دینار 1322 - دو ضرب خارج از مرکز - مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1322 - دو ضرب خارج از مرکز - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1328 ارور تاریخ - ترک پولک -  مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1328 ارور تاریخ - ترک پولک - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه ترک پولک دیده میشود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 500 دینار 1328 ارور تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 1328 ارور تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 2311 - ارور تاریخ - مظفر الدین شاه
سکه 500 دینار 2311 - ارور تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: تاریخ سکه ارور و 2 تاریخ چرخیده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه