لطفا منتظر بمانید...

500 دینار خطی

سکه پانصد دیناری مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
500 دینار
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1313 تا 1322
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 500 دینار خطی 1313      
نقره
2.3 18.2  900,000 1,700,000 2,500,000
2
500 دینار خطی 1314
نقره
2.3
18.2
 900,000 1,500,000 2,000,000
3
500 دینار خطی 1316
نقره 2.3
18.2  600,000 900,000 1,300,000
4
500 دینار خطی 1317
نقره 2.3
18.2
 600,000 900,000 1,300,000
5
500 دینار خطی 1318
نقره 2.3
18.2
 600,000 900,000 1,300,000
6
500 دینار خطی 1319
نقره 2.3
18.2
600,000 900,000 1,300,000
7
500 دینار خطی 1322
نقره 2.3
18.2
250,000 450,000 700,000
8 500 دینار خطی 13322 ارور تاریخ نقره 2.3 18.2 500,000 700,000 1,000,000
9 500 دینار خطی بدون تاریخ
نقره 2.3
18.2
 200,000 350,000 600,000

سکه 500 دینار 1317 - مظفرالدین شاه

کد: 562217

سکه 500 دینار 1317 - مظفرالدین شاه
450,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه

کد: 454901

سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه
650,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1328 ارور تاریخ - ترک پولک -  مظفرالدین شاه

کد: 623082

سکه 500 دینار 1328 ارور تاریخ - ترک پولک - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه ترک پولک دیده میشود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 500 دینار 2311 ارور در تاریخ و مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه

کد: 946310

سکه 500 دینار 2311 ارور در تاریخ و مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه
500,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 454210

سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
400,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 454737

سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
320,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ -چرخش 170 درجه- مظفرالدین شاه

کد: 454904

سکه 500 دینار بدون تاریخ -چرخش 170 درجه- مظفرالدین شاه
500,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ -چرخش 90 درجه- مظفرالدین شاه

کد: 454213

سکه 500 دینار بدون تاریخ -چرخش 90 درجه- مظفرالدین شاه
400,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.