لطفا منتظر بمانید...

500 دینار خطی

سکه پانصد دیناری مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
500 دینار
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1313 تا 1322
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 - تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 500 دینار خطی 1313      
نقره
2.3 18.2  600,000 800,000 1,400,000
2
500 دینار خطی 1314
نقره
2.3
18.2
 500,000 700,000 1,200,000
3
500 دینار خطی 1316
نقره 2.3
18.2  350,000 500,000 900,000
4
500 دینار خطی 1317
نقره 2.3
18.2
 400,000 600,000 1,000,000
5
500 دینار خطی 1318
نقره 2.3
18.2
 350,000 500,000 900,000
6
500 دینار خطی 1319
نقره 2.3
18.2
500,000 800,000 1,300,000
7
500 دینار خطی 1322
نقره 2.3
18.2
250,000 450,000 700,000
8 500 دینار خطی 13322 ارور تاریخ نقره 2.3 18.2 500,000 700,000 1,000,000
9 500 دینار خطی بدون تاریخ
نقره 2.3
18.2
 200,000 350,000 600,000

جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی