لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

500 دینار خطی

/mechanical-coins/مظفرالدین-شاه-قاجار-ماشینی/500-دینار-خطی.html2011-06-15
logo
سکه ها

سکه پانصد دیناری مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
500 دینار
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1313 تا 1322
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 500 دینار خطی 1313      
نقره
2.3 18.2 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
500 دینار خطی 1314
نقره
2.3
18.2
3
500 دینار خطی 1316
نقره 2.3
18.2
4
500 دینار خطی 1317
نقره 2.3
18.2
5
500 دینار خطی 1318
نقره 2.3
18.2
6
500 دینار خطی 1319
نقره 2.3
18.2
7
500 دینار خطی 1322
نقره 2.3
18.2
8 500 دینار خطی 13322 ارور تاریخ نقره 2.3 18.2
9 500 دینار خطی بدون تاریخ
نقره 2.3
18.2
سکه 500 دینار 2311 ارور در تاریخ و مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار 2311 ارور در تاریخ و مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ -بدون کنگره- مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار بدون تاریخ -بدون کنگره- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ -چرخش 170 درجه- مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار بدون تاریخ -چرخش 170 درجه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ -چرخش 90 درجه- مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار بدون تاریخ -چرخش 90 درجه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ- مظفرالدین شاه
سکه 500 دینار بدون تاریخ- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه