لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

2000 دینار خطی

/mechanical-coins/مظفرالدین-شاه-قاجار-ماشینی/2000-دینار-خطی.html2011-07-05
logo
سکه ها

سکه دوهزار دینار مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
دو هزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و خورشید
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1314 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.21 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
2000 دینار 1311
نقره
9.21
27 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
2000 دینار 1312
نقره
9.21
27
3 2000 دینار 1313
نقره
9.21
27
4 2000 دینار 1314 یک تاج نقره
9.21
27
5 2000 دینار 1314 دو تاج نقره 9.21
27
6 2000 دینار 1315 نقره 9.21
27
7 2000 دینار 1316
نقره 9.21
27
8
2000 دینار 1317 نقره 9.21
27
9 2000 دینار 13108 ارور در تاریخ [1318] نقره 9.21
27
10
2000 دینار 1319 تاریخ با فاصله نقره 9.21
27
11
2000 دینار 1319 تاریخ بدون فاصله نقره 9.21
27
12
2000 دینار 1320 نقره 9.21
27
سکه 2000 دینار 11144 -ارور تاریخ- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 11144 -ارور تاریخ- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 11144 -ارور تاریخ- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 11144 -ارور تاریخ- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1308  -ارور در تاریخ- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1308 -ارور در تاریخ- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2000 دینار 13108 ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 13108 ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 13108/7 - سورشارژ تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 13108/7 - سورشارژ تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1311 -قالب اشتباه- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1311 -قالب اشتباه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2000 دینار 1312  -قالب اشتباه- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1312 -قالب اشتباه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2000 دینار 1312 -سورشارژ تاریخ- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1312 -سورشارژ تاریخ- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1312 -قالب اشتباه- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1312 -قالب اشتباه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1312/13 -سورشارژ تاریخ- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1312/13 -سورشارژ تاریخ- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: در ضرب این سکه از قالب ناصر الدین شاه استفاده شده. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

سکه 2000 دینار 1313 - مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1313 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار 1314  -گرفتگی قالب روی تاریخ- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1314 -گرفتگی قالب روی تاریخ- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج - سورشارژ تاریخ- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج - سورشارژ تاریخ- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج - مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج -مکرر روی سکه- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج -مکرر روی سکه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1314 -4 تاریخ چرخیده - سورشارژ - مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1314 -4 تاریخ چرخیده - سورشارژ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1314 -4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1314 -4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1314 -4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1314 -4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1314 -سورشارژ تاریخ- مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1314 -سورشارژ تاریخ- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1314 یک تاج - دو تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1314 یک تاج - دو تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: زیر برگ زیتون عدد 3 و 0 دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه