لطفا منتظر بمانید...

2000 دینار خطی

سکه دوهزار دینار مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
دو هزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و خورشید
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1314 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.21 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 - تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
2000 دینار 1311
نقره
9.21
27 400,000 600,000 -
2
2000 دینار 1312
نقره
9.21
27 300,000 500,000 -
3 2000 دینار 1313
نقره
9.21
27 600,000 800,000 -
4 2000 دینار 1314 یک تاج نقره
9.21
27
100,000
150,000 400,000
5 2000 دینار 1314 دو تاج نقره 9.21
27 40,000 80,000 300,000
6 2000 دینار 1315 نقره 9.21
27
25,000 80,000 250,000
7 2000 دینار 1316
نقره 9.21
27
25,000 50,000 150,000
8
2000 دینار 1317 نقره 9.21
27
25,000
50,000 150,000
9 2000 دینار 13108 ارور در تاریخ [1318] نقره 9.21
27
80,000 120,000 200,000
10
2000 دینار 1319 تاریخ با فاصله نقره 9.21
27
25,000  50,000 150,000
11
2000 دینار 1319 تاریخ بدون فاصله نقره 9.21
27
25,000
 100,000 150,000
12
2000 دینار 1320 نقره 9.21
27
25,000
50,000
 150,000

جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی