لطفا منتظر بمانید...

1000 دینار تصویری

/mechanical-coins/مظفرالدین-شاه-قاجار-ماشینی/1000-دینار-تصویری.html2011-06-15
logo
سکه ها

سکه یکهزار دیناری مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار شاهنشاه ایران
یکهزار دینار
چهره شاه
شیر و خورشید
برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج  • سال ضرب: 1323
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23.1 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 1000 دینار 1319 نمونه
نقره - -
لیست قیمت در ایران آنتیک
2 1000 دینار 1323 بدون کنگره
نقره 4.6 23.1
3 1000 دینار 1323 با کنگره
نقره
4.6 23.1
سکه 1000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه گرفتگی و خراش هایی دارد که ممکن است در تصویر مشخص نباشد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 - مکرر روی سکه - مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 - مکرر روی سکه - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 -EF- مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 -EF- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 -مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 -مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: خراشهای ریز و مویی روی سکه دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 -مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 -مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: ضربه خوردگی کوچکی روی سکه پشت کلاه شاه دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 -مکرر روی سکه- مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 -مکرر روی سکه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: مکرر روی نوشته "مظفرالدین شاه قاجار" و سبیل شاه و تاریخ سکه به خوبی دیده می شود. سکه در... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 -مکرر روی سکه- مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 -مکرر روی سکه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. و مکرر روی نوشته "مظفرالدین شاه قاجار" و سبیل شاه و تاریخ سکه به خوبی دیده میشود سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 -مکرر روی نوشته ها- مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 -مکرر روی نوشته ها- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. و مکرر روی "مظفرالدین شاه قاجار" به خوبی دیده میشود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 1000 دینار 1323 -مکرر روی نوشته ها- مظفرالدین شاه
سکه 1000 دینار 1323 -مکرر روی نوشته ها- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. توجه: پشت سکه خوردگی دارد. که در تصویر مشخص است. مکرر روی سکه  "مظفرالدین شاه قاجار شاهنشاه ایران" ... ادامه