لطفا منتظر بمانید...

شاهی سفید

سکه شاهی مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
شاهی
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1314 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.7 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 - تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 شاهی 1301 ارور در تاریخ (استفاده از قالب اشتباه)
نقره 0.7 16 60,000 100,000 150,000
2 شاهی 1309 ارور در تاریخ (استفاده از قالب اشتباه) نقره 0.7 16 80,000 120,000 200,000
3 شاهی 1314
نقره
0.7 16 200,000 300,000 400,000
4 شاهی 1314 و 1301 دو تاریخ نقره
0.7 16 200,000 300,000
500,000
5 شاهی 1316 نقره 0.7 16 150,000 250,000 400,000
6
شاهی 1317 و 1301 دو تاریخ نقره 0.7 16 200,000
300,000 400,000
7 شاهی 1318 و 1309 دو تاریخ نقره 0.7 16 150,000 200,000 300,000
8
شاهی 1319 نقره 0.7 16 60,000 100,000 150,000
9
شاهی 1039 ارور در تاریخ [1319] نقره 0.7 16 200,000 300,000 400,000
10
شاهی 1320 یکشاهی
نقره 0.7 16 250,000 300,000 500,000
11 شاهی 8310 ارور در تاریخ
نقره 0.7 16 300,000 600,000 800,000
12 شاهی بدون تاریخ ، سورشارژ شاهی روی یکشاهی نقره 0.7
16 200,000 400,000 600,000
13
شاهی بدون تاریخ و مبلغ
نقره 0.7
16
80,000 110,000 150,000

جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی