لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

ربعی

/mechanical-coins/مظفرالدین-شاه-قاجار-ماشینی/ربعی-ماشینی.html2011-07-05
logo
سکه ها

سکه ربعی مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
ربعی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1314 تا 1319
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 1.15 گرم
  • قطر: 15.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1

ربعی 1311 ارور در تاریخ (قالب اشتباه)

نقره 1.15 15.3 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
ربعی 1312 ارور در تاریخ (قالب اشتباه) نقره 1.15 15.3
3 ربعی 1314 نقره 1.15 15.3
4 ربعی 1316 نقره 1.15 15.3
5 ربعی 1317 نقره 1.15 15.3
6
ربعی 1318 نقره
1.15
15.3
7 ربعی 1319 نقره 1.15
15.3
8 ربعی 1319 نمونه (تصویری)
نقره -
-
9 ربعی 31 ارور در تاریخ (قالب اشتباه)           نقره 1.15
15.3
10 ربعی بدون تاریخ
نقره 1.15
15.3
سکه ربعی 121 ارور تاریخ - قالب اشتباه
سکه ربعی 121 ارور تاریخ - قالب اشتباه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه ربعی 1312 - ارور تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1312 - ارور تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1314 - مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1314 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه ربعی 1316 - مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1316 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. توجه: عدد آخر تاریخ "6" چرخیده و به دم شیر چسبیده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه ربعی 1316 - مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1316 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: عدد آخر تاریخ "6" چرخیده و به دم شیر چسبیده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه ربعی 1318 - مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1318 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1318 -چرخش 180 درجه- مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1318 -چرخش 180 درجه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1319 - بانکی - مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1319 - بانکی - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه ربعی 1319 -VF- مظفرالدین شاه
سکه ربعی 1319 -VF- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه