لطفا منتظر بمانید...

ربعی

سکه ربعی مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
ربعی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1314 تا 1319
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 1.15 گرم
  • قطر: 15.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 - تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1

ربعی 1311 ارور در تاریخ (قالب اشتباه)

نقره 1.15 15.3 400,000 600,000 900,000
2
ربعی 1312 ارور در تاریخ (قالب اشتباه) نقره 1.15 15.3 300,000 500,000 800,000
3 ربعی 1314 نقره 1.15 15.3 300,000 500,000 800,000
4 ربعی 1316 نقره 1.15 15.3 200,000 300,000 400,000
5 ربعی 1317 نقره 1.15 15.3 200,000 300,000 400,000
6
ربعی 1318 نقره
1.15
15.3
200,000 300,000
400,000
7 ربعی 1319 نقره 1.15
15.3 200,000 300,000
400,000
8 ربعی 1319 نمونه (تصویری)
نقره -
- --- ---
---
9 ربعی 31 ارور در تاریخ (قالب اشتباه)           نقره 1.15
15.3
250,000 350,000 500,000
10 ربعی بدون تاریخ
نقره 1.15
15.3
200,000 300,000
400,000

جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی