لطفا منتظر بمانید...

ربعی

سکه ربعی مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
ربعی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1314 تا 1319
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 1.15 گرم
  • قطر: 15.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1

ربعی 1311 ارور در تاریخ (قالب اشتباه)

نقره 1.15 15.3 400,000 600,000 900,000
2
ربعی 1312 ارور در تاریخ (قالب اشتباه) نقره 1.15 15.3 300,000 500,000 800,000
3 ربعی 1314 نقره 1.15 15.3 300,000 600,000 900,000
4 ربعی 1316 نقره 1.15 15.3 200,000 300,000 500,000
5 ربعی 1317 نقره 1.15 15.3 200,000 400,000 600,000
6
ربعی 1318 نقره
1.15
15.3
200,000 300,000
500,000
7 ربعی 1319 نقره 1.15
15.3 200,000 300,000
400,000
8 ربعی 1319 نمونه (تصویری)
نقره -
- --- ---
---
9 ربعی 31 ارور در تاریخ (قالب اشتباه)           نقره 1.15
15.3
300,000 500,000 800,000
10 ربعی بدون تاریخ
نقره 1.15
15.3
200,000 300,000
400,000

سکه ربعی 1312 - ارور تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 784561

سکه ربعی 1312 - ارور تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1316 - مظفرالدین شاه

کد: 784572

سکه ربعی 1316 - مظفرالدین شاه
120,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: عدد آخر تاریخ "6" چرخیده و به دم شیر چسبیده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه ربعی 1318 - مظفرالدین شاه

کد: 300211

سکه ربعی 1318 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه

کد: 784565

سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه
250,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه

کد: 784566

سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه
90,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1319 -VF- مظفرالدین شاه

کد: 784562

سکه ربعی 1319 -VF- مظفرالدین شاه
180,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 520126

سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
200,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 520123

سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
130,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.