لطفا منتظر بمانید...

2 قران

سکه دو قران محمد علی شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان محمد علی شاه قاجار
دو قران
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و خورشید
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1325 تا 1327
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.21 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 - تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
2 قران 1325
نقره
9.21
27
60,000 120,000
300,000
2
2 قران 1326 6 تاریخ بزرگ
نقره
9.21
27
30,000 50,000
100,000
3
2 قران 1326 6 تاریخ کوچک
نقره
9.21
27
30,000
50,000
100,000
4
2 قران 1326 6 تاریخ چسبیده به پای شیر نقره
9.21
27
40,000 60,000
100,000
5
 2 قران 1326 6 تاریخ وارو نقره
9.21
27
100,000
200,000 400,000
6 2 قران 1327
نقره
9.21
27
30,000
50,000 80,000
7
2 قران 1327 نیم وارو
نقره
9.21
27
35,000
50,000 100,000
8 2 قران 1328 ارور در تاریخ (تاریخ زیر پای شیر)
نقره 9.21 27 - - -
9 2 قران 1328 ارور در تاریخ (تاریخ زیر برگ زیتون)
نقره 9.21 27 - - -

سکه 2 قران 1126 گرفتگی قالب - محمد علی شاه

کد: 942891

سکه 2 قران 1126 گرفتگی قالب - محمد علی شاه
40,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 11326 - ارور در تاریخ- محمد علی شاه

کد: 780125

سکه 2 قران 11326 - ارور در تاریخ- محمد علی شاه
150,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1226-سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه

کد: 325047

سکه 2 قران 1226-سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه
80,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ بالا- محمد علی شاه

کد: 325021

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ بالا- محمد علی شاه
100,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ توپر- محمد علی شاه

کد: 325042

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ توپر- محمد علی شاه
110,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ وارو- محمد علی شاه

کد: 325005

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ وارو- محمد علی شاه
300,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ کوچک- محمد علی شاه

کد: 325001

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ کوچک- محمد علی شاه
130,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ کوچک- محمد علی شاه

کد: 325004

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ کوچک- محمد علی شاه
80,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1325 - ارور تاریخ- محمد علی شاه

کد: 325002

سکه 2 قران 1325 - ارور تاریخ- محمد علی شاه
150,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. عدد یک تاریخ شبیه به صفر شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 2 چسبیده به پای شیر- محمد علی شاه

کد: 686501

سکه 2 قران 1326 - 2 چسبیده به پای شیر- محمد علی شاه
33,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 2 چسبیده به پای شیر- محمد علی شاه

کد: 686503

سکه 2 قران 1326 - 2 چسبیده به پای شیر- محمد علی شاه
33,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ بزرگ - محمد علی شاه

کد: 686404

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ بزرگ - محمد علی شاه
32,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ مکرر - محمد علی شاه

کد: 686367

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ مکرر - محمد علی شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ مکرر - محمد علی شاه

کد: 686366

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ مکرر - محمد علی شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ وارو - چرخش 135 درجه- محمد علی شاه

کد: 325897

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ وارو - چرخش 135 درجه- محمد علی شاه
200,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ وارو- محمد علی شاه

کد: 325006

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ وارو- محمد علی شاه
200,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ چسبیده به دم شیر

کد: 564552

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ چسبیده به دم شیر
35,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ کوچک - محمد علی شاه

کد: 854001

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ کوچک - محمد علی شاه
33,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 کوچک 2 مکرر- محمد علی شاه

کد: 325201

سکه 2 قران 1326 - 6 کوچک 2 مکرر- محمد علی شاه
125,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - AU - محمد علی شاه

کد: 686401

سکه 2 قران 1326 - AU - محمد علی شاه
80,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی