لطفا منتظر بمانید...

2 قران

سکه دو قران محمد علی شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان محمد علی شاه قاجار
دو قران
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و خورشید
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1325 تا 1327
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.21 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 - تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
2 قران 1325
نقره
9.21
27
60,000 120,000
300,000
2
2 قران 1326 6 تاریخ بزرگ
نقره
9.21
27
30,000 50,000
100,000
3
2 قران 1326 6 تاریخ کوچک
نقره
9.21
27
30,000
50,000
100,000
4
2 قران 1326 6 تاریخ چسبیده به پای شیر نقره
9.21
27
40,000 60,000
100,000
5
 2 قران 1326 6 تاریخ وارو نقره
9.21
27
100,000
200,000 400,000
6 2 قران 1327
نقره
9.21
27
30,000
50,000 80,000
7
2 قران 1327 نیم وارو
نقره
9.21
27
35,000
50,000 100,000
8 2 قران 1328 ارور در تاریخ (تاریخ زیر پای شیر)
نقره 9.21 27 - - -
9 2 قران 1328 ارور در تاریخ (تاریخ زیر برگ زیتون)
نقره 9.21 27 - - -

جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی