لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

2 قران

/mechanical-coins/محمد-علی-شاه-قاجار-ماشینی/2-قران-ماشینی-2.html2011-07-06
logo
سکه ها

سکه دو قران محمد علی شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان محمد علی شاه قاجار
دو قران
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و خورشید
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1325 تا 1327
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.21 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
2 قران 1325
نقره
9.21
27
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
2 قران 1326 6 تاریخ بزرگ
نقره
9.21
27
3
2 قران 1326 6 تاریخ کوچک
نقره
9.21
27
4
2 قران 1326 6 تاریخ چسبیده به پای شیر نقره
9.21
27
5
 2 قران 1326 6 تاریخ وارو نقره
9.21
27
6 2 قران 1327
نقره
9.21
27
7
2 قران 1327 نیم وارو
نقره
9.21
27
8 2 قران 1328 ارور در تاریخ (تاریخ زیر پای شیر)
نقره 9.21 27
9 2 قران 1328 ارور در تاریخ (تاریخ زیر برگ زیتون)
نقره 9.21 27
سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ دوبله وارو - چرخش 65 درجه - محمد علی شاه

کد: 942412

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ دوبله وارو - چرخش 65 درجه - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ مکرر - محمد علی شاه

کد: 686367

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ مکرر - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ مکرر - محمد علی شاه

کد: 686366

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ مکرر - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ مکرر با فاصله- محمد علی شاه

کد: 686389

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ مکرر با فاصله- محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ وارو - چرخش 135 درجه- محمد علی شاه

کد: 325897

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ وارو - چرخش 135 درجه- محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ وارو- محمد علی شاه

کد: 325006

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ وارو- محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ چسبیده به دم شیر

کد: 564552

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ چسبیده به دم شیر
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ کوچک - محمد علی شاه

کد: 854001

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ کوچک - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ کوچک مکرر - محمد علی شاه

کد: 686365

سکه 2 قران 1326 - 6 تاریخ کوچک مکرر - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 6 کوچک 2 مکرر- محمد علی شاه

کد: 325201

سکه 2 قران 1326 - 6 کوچک 2 مکرر- محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - AU - محمد علی شاه

کد: 686401

سکه 2 قران 1326 - AU - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - EF - محمد علی شاه

کد: 686403

سکه 2 قران 1326 - EF - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - ارور در تاریخ - محمد علی شاه

کد: 942410

سکه 2 قران 1326 - ارور در تاریخ - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - با چرخش 60 درجه - محمد علی شاه

کد: 686468

سکه 2 قران 1326 - با چرخش 60 درجه - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2 قران 1326 - باچرخش 160 درجه - محمد علی شاه

کد: 686466

سکه 2 قران 1326 - باچرخش 160 درجه - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1326 - سورشارژ روی 6 تاریخ دوبله وارو

کد: 942415

سکه 2 قران 1326 - سورشارژ روی 6 تاریخ دوبله وارو
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 قران 1326 - ضرب بر پولک کوچک - محمد علی شاه

کد: 686402

سکه 2 قران 1326 - ضرب بر پولک کوچک - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 قران 1326 - محمد علی شاه

کد: 686503

سکه 2 قران 1326 - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب و لک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2 قران 1326 - چرخش 135 درجه - محمد علی شاه

کد: 686465

سکه 2 قران 1326 - چرخش 135 درجه - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 2 قران 1326 - چرخش حدود 90 درجه- محمد علی شاه

کد: 686261

سکه 2 قران 1326 - چرخش حدود 90 درجه- محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه