لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

تبلیغات

5 ریال حافظ

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/5-ریال-جمهوری-اسلامی/5-ریال-حافظ.html2011-08-13
logo
سکه ها

سکه پنج ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
جمهوری اسلامی ایران آرامگاه حافظ
تاریخ

5 ریال

  • سال ضرب: از 1371 تا 1378
  • ضرب: ایران
  • جنس:  برنز
  • وزن: 2 گرم
  • قطر: 19.2  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
5 ریال حافظ 1371
برنز
2
19.2
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
5 ریال حافظ 1372 برنز
2
19.2
3
5 ریال حافظ 1373
برنز
2
19.2
4
5 ریال حافظ 1374
برنز
2
19.2
5
5 ریال حافظ 1375
برنز
2
19.2
6
5 ریال حافظ 1376
برنز
2
19.2
7
5 ریال حافظ 1377
برنز
2
19.2
8
5 ریال حافظ 1378
برنز
2
19.2
سکه 5 ریال حافظ 1371
سکه 5 ریال حافظ 1371
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 2 گرم / 19.2 میلیمتر
سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه جمهوری اسلامی ایران 5 ریال تاریخ پشت سکه آرامگاه حافظ ادامه

سکه 5 ریال حافظ 1372
سکه 5 ریال حافظ 1372
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 2 گرم / 19.2 میلیمتر
سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه جمهوری اسلامی ایران 5 ریال تاریخ پشت سکه آرامگاه حافظ ادامه

سکه 5 ریال حافظ 1373
سکه 5 ریال حافظ 1373
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 2 گرم / 19.2 میلیمتر
سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه جمهوری اسلامی ایران 5 ریال تاریخ پشت سکه آرامگاه حافظ ادامه

سکه 5 ریال حافظ 1374
سکه 5 ریال حافظ 1374
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 2 گرم / 19.2 میلیمتر
سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه جمهوری اسلامی ایران 5 ریال تاریخ پشت سکه آرامگاه حافظ ادامه

سکه 5 ریال حافظ 1375
سکه 5 ریال حافظ 1375
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 2 گرم / 19.2 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه جمهوری اسلامی ایران 5 ریال تاریخ پشت سکه آرامگاه حافظ ادامه

سکه 5 ریال حافظ 1376
سکه 5 ریال حافظ 1376
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 2 گرم / 19.2 میلیمتر
سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه جمهوری اسلامی ایران 5 ریال تاریخ پشت سکه آرامگاه حافظ ادامه

سکه 5 ریال حافظ 1377
سکه 5 ریال حافظ 1377
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 2 گرم / 19.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال حافظ 1378
سکه 5 ریال حافظ 1378
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 2 گرم / 19.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه جمهوری اسلامی ایران 5 ریال تاریخ پشت سکه آرامگاه حافظ ادامه