لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

2000 ریال پنجاهمین سال تاسیس بانک مرکزی

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/2000-ریال/2000-ریال-پنجاهمین-سال-تاسیس-بانک-مرکزی.html2011-08-14
logo
سکه ها

سکه 2000 ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
جمهوری اسلامی ایران  پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2000 ریال بارگاه امام رضا (ع)
خوشه گندم
1339-1389

  • سال ضرب: 1389
  • ضرب: ایران
  • جنس سکه : مس ، نیکل و روی
  • وزن: 6.8 گرم
  • قطر: 26.3  میلیمتر
  •  
سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 120 درجه به راست
سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 120 درجه به راست
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 170 درجه
سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 170 درجه
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 180 درجه
سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 180 درجه
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 45 درجه
سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 45 درجه
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 60 درجه به راست
سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 60 درجه به راست
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 60 درجه به چپ
سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 60 درجه به چپ
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 90 درجه به راست
سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 90 درجه به راست
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 90 درجه به چپ
سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 90 درجه به چپ
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. ادامه

سکه 2000 ریال 1389 - پولک ناقص
سکه 2000 ریال 1389 - پولک ناقص
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه