لطفا منتظر بمانید...

2 ریال

سکه دو ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
2 ریال
جمهوری اسلامی ایران
برگ زیتون و برگ بلوط
گل لاله
تاریخ
دو ریال

  • سال ضرب: از 1358 تا 1367
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 22.2  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : خرداد ماه 1397 ـ تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
(عالی‌)
قیمت
(بینهایت‌عالی)
قیمت
(بانکی)
1
2 ریال 1358
نیکل
3
22.2
-
-
1,000
2
2 ریال 1358 با چرخش 180 درجه نیکل
3
22.2
50,000
 60,000 80,000
3
2 ریال 1358 با چرخش 45 درجه
 نیکل 3
22.2
-
10,000
20,000
4
2 ریال 1359
 نیکل 3
22.2
-
- 1,000
5
2 ریال 1359 با چرخش 180 درجه
 نیکل 3
22.2
50,000
60,000
80,000
6
2 ریال 1360
 نیکل 3
22.2
-
- 1,000
7
2 ریال 1360 انعکاس روی سکه
 نیکل 3
22.2
4,000
6,000
8,000
 8 2 ریال 1361
 نیکل 3
22.2
-
-
1,000
9
2 ریال 1362
 نیکل 3
22.2
-
- 1,000
10
2 ریال 1362 انعکاس روی سکه
 نیکل 3
22.2
-
5,000
10,000
11
2 ریال 1363 "لا" اسلامی کوتاه
 نیکل 3
22.2
-
5,000
15,000
12
2 ریال 1363 "لا" اسلامی بلند
 نیکل 3
22.2
10,000
40,000
100,000
13
2 ریال 1364 "لا" اسلامی کوتاه
 نیکل 3
22.2
-
-
2,000
14
2 ریال 1364 با چرخش 60 درجه
 نیکل 3
22.2
-
 5,000 10,000
15
2 ریال 1364 "لا" اسلامی بلند
 نیکل 3
22.2
-
-
2,000
16
2 ریال 1365 تاریخ باز "لا" اسلامی کوتاه
 نیکل 3
22.2
-
-
2,000
17 2 ریال 1365 تاریخ باز "لا" اسلامی بلند
 نیکل 3
22.2
-
-
5,000
18
2 ریال 1365 تاریخ فشرده "لا" اسلامی کوتاه
 نیکل 3
22.2
-
2,000
10,000
19
2 ریال 1365 تاریخ فشرده "لا" اسلامی بلند
 نیکل 3
22.2
-
-
2,000
20
2 ریال 1366
 نیکل 3
22.2
-
-
1,000
21
2 ریال 1366 مکرر تاریخ "6"
 نیکل 3
22.2
5,000
7,000
10,000
22
2 ریال 1367
 نیکل 3
22.2
- -
1,000

سکه 2 ریال 1358 - جمهوری اسلامی

کد: 136250

سکه 2 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1358 - طلایی - جمهوری اسلامی

کد: 136318

سکه 2 ریال 1358 - طلایی - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1358 - چرخش 80 درجه- جمهوری اسلامی

کد: 136246

سکه 2 ریال 1358 - چرخش 80 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال 1358 -با چرخش 60 درجه- جمهوری اسلامی

کد: 136245

سکه 2 ریال 1358 -با چرخش 60 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1359 - جمهوری اسلامی

کد: 132650

سکه 2 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1359 - ضرب خارج از مرکز- جمهوری اسلامی

کد: 132924

سکه 2 ریال 1359 - ضرب خارج از مرکز- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال 1359 -مکرر و انعکاس روی سکه- جمهوری اسلامی

کد: 132313

سکه 2 ریال 1359 -مکرر و انعکاس روی سکه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال 1359 -مکرر پشت سکه- جمهوری اسلامی

کد: 132645

سکه 2 ریال 1359 -مکرر پشت سکه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1360 - جمهوری اسلامی

کد: 913200

سکه 2 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه

سکه 2 ریال 1360 - چرخش 45 درجه- جمهوری اسلامی

کد: 913209

سکه 2 ریال 1360 - چرخش 45 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2 ریال 1360 انعکاس روی سکه

کد: 564522

سکه 2 ریال 1360 انعکاس روی سکه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
کیفیت همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 2 ریال 1361 - انعکاس روی سکه - جمهوری اسلامی

کد: 531158

سکه 2 ریال 1361 - انعکاس روی سکه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 ریال 1361 - جمهوری اسلامی

کد: 531107

سکه 2 ریال 1361 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1361 مکرر در پشت سکه

کد: 546206

سکه 2 ریال 1361 مکرر در پشت سکه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال 1361 مکرر پشت سکه - بانکی

کد: 546208

سکه 2 ریال 1361 مکرر پشت سکه - بانکی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1361- برآمدگی اضافه - جمهوری اسلامی

کد: 531100

سکه 2 ریال 1361- برآمدگی اضافه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1362 - جمهوری اسلامی

کد: 132657

سکه 2 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1363 "لا" اسلامی کوتاه - جمهوری اسلامی

کد: 456541

سکه 2 ریال 1363 "لا" اسلامی کوتاه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
کیفیت سکه بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران گل... ادامه

سکه 2 ریال 1363 «لا» بلند -بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 542013

سکه 2 ریال 1363 «لا» بلند -بانکی- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و به تعداد موجود میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1364 "لا" اسلامی بلند - جمهوری اسلامی

کد: 264420

سکه 2 ریال 1364 "لا" اسلامی بلند - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.