لطفا منتظر بمانید...

مجموعه سکه

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/مجموعه-سکه-en.html2015-07-09
logo
سکه ها
مجموعه سکه600600
مجموعه های کلکسیونی سکه های رایج دوره جمهوری اسلامی ایران ، بعضی از این مجموعه ها بصورت رسمی در قالب پک بانک مرکزی یا سازمانهای دولتی تهیه و بعضی هم بطور غیر رسمی و توسط سایت سکه ها تدارک دیده شده اند.
سری کامل نمونه سکه های جمهوری اسلامی 44 عددی
سری کامل نمونه سکه های جمهوری اسلامی 44 عددی
این مجموعه شامل 44 سکه در یک آلبوم می باشد که از آغاز سال 1358 تا آخرین سکه ضرب شده در سال 1392 ردیف گردیده است. کیفیت بیشتر سکه ها بانکی و تعدادی کمی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. مشخصات سکه های درون پک یک ریالی دماوند 1371 پنج ریالی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1371 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. مشخصات سکه های درون پک یک ریالی دماوند 1371 پنج ریالی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1372 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
سکه 1 ریال دماوند 1372 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1372 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1373 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
سکه 1 ریال دماوند 1373 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1373 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1374 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
سکه 1 ریال دماوند 1374 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1374 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1374 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
سکه 1 ریال دماوند 1374 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1374 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1376 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
سکه 1 ریال دماوند 1376 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1376 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1376 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
سکه 1 ریال دماوند 1376 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. توجه: بخشی از کاور پک در قسمت یک ریال 1376 کمی پارگی دارد.... ادامه

سکه های رایج 1359
سکه های رایج 1359
سری سکه های رایج سال 1359 که توسط بانک مرکزی تولید و بسته بندی شده است. تمامی سکه ها سوپر بانکی می باشند. سکه ها شامل 1 ریال قدس 1 ریال... ادامه

سکه های رایج 1360
سکه های رایج 1360
سری سکه های رایج سال 1360 که توسط بانک مرکزی تولید و بسته بندی شده است. تمامی سکه ها کاملا بانکی می باشند. سکه ها شامل 2 ریال 5 ریال 10... ادامه

مجموعه ای از سکه های رایج سال 1372
مجموعه ای از سکه های رایج سال 1372
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1371 پنج ریالی حافظ 1372 ده ریالی حافظ 1372... ادامه

پک 10 عددی سکه های یادبودی رایج ایران - بانک مرکزی
پک 10 عددی سکه های یادبودی رایج ایران - بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. دو عدد 10 ریال قدس 1361    دو عدد 10 ریال... ادامه

پک 11 عددی سکه های رایج ایران 1366 - بانک مرکزی
پک 11 عددی سکه های رایج ایران 1366 - بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد: یک ریالی  1366 دو ریالی 1366 پنج ریالی 1366 ده... ادامه

پک 9 عددی سکه های یادبودی بانک مرکزی ایران
پک 9 عددی سکه های یادبودی بانک مرکزی ایران
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. 10 ریال اولین سالگرد 1358 10 ریال قدس 1361 10 ریال قدس... ادامه

پک سکه های رایج بانک مرکزی ایران
پک سکه های رایج بانک مرکزی ایران
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی 1366 دوئ ریال 1367 پنج ریالی 1367 ده ریالی 1367... ادامه

پک سکه های رایج سال 1358 بانک مرکزی
پک سکه های رایج سال 1358 بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. 50 دینار 1358 یک ریالی 1358 دو ریال 1358 پنج ریالی 1358... ادامه

پک سکه های رایج سال 1362 بانک مرکزی
پک سکه های رایج سال 1362 بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی 1362 دو ریال 1362 پنج ریالی 1362 ده ریالی 1362... ادامه

پک سکه های رایج سال 1364 بانک مرکزی
پک سکه های رایج سال 1364 بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. سکه 1 ریال 1364 سکه 2 ریال 1364 سکه 5 ریال 1364 سکه 10... ادامه