لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مجموعه سکه

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/مجموعه-سکه-en.html2015-07-09
logo
سکه ها
مجموعه سکه600600
مجموعه های کلکسیونی سکه های رایج دوره جمهوری اسلامی ایران ، بعضی از این مجموعه ها بصورت رسمی در قالب پک بانک مرکزی یا سازمانهای دولتی تهیه و بعضی هم بطور غیر رسمی و توسط سایت سکه ها تدارک دیده شده اند.
سری کامل نمونه سکه های جمهوری اسلامی 44 عددی

کد: 345216

سری کامل نمونه سکه های جمهوری اسلامی 44 عددی
این مجموعه شامل 44 سکه در یک آلبوم می باشد که از آغاز سال 1358 تا آخرین سکه ضرب شده در سال 1392 ردیف گردیده است. کیفیت بیشتر سکه ها بانکی و تعدادی کمی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی

کد: 345897

سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. مشخصات سکه های درون پک یک ریالی دماوند 1371 پنج ریالی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی

کد: 345919

سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1371 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی

کد: 345899

سکه 1 ریال دماوند 1371 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. مشخصات سکه های درون پک یک ریالی دماوند 1371 پنج ریالی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1372 - پک سکه های رایج بانک مرکزی

کد: 345850

سکه 1 ریال دماوند 1372 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1372 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1373 - پک سکه های رایج بانک مرکزی

کد: 345898

سکه 1 ریال دماوند 1373 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1373 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1374 - پک سکه های رایج بانک مرکزی

کد: 345701

سکه 1 ریال دماوند 1374 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1374 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1374 - پک سکه های رایج بانک مرکزی

کد: 345920

سکه 1 ریال دماوند 1374 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1374 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1376 - پک سکه های رایج بانک مرکزی

کد: 345917

سکه 1 ریال دماوند 1376 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1376 پنج ریالی حافظ 1378 ده ریالی فردوسی... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1376 - پک سکه های رایج بانک مرکزی

کد: 345918

سکه 1 ریال دماوند 1376 - پک سکه های رایج بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. توجه: بخشی از کاور پک در قسمت یک ریال 1376 کمی پارگی دارد.... ادامه

سکه های رایج 1359

کد: 859540

سکه های رایج 1359
سری سکه های رایج سال 1359 که توسط بانک مرکزی تولید و بسته بندی شده است. تمامی سکه ها سوپر بانکی می باشند. سکه ها شامل 1 ریال قدس 1 ریال... ادامه

سکه های رایج 1360

کد: 859854

سکه های رایج 1360
سری سکه های رایج سال 1360 که توسط بانک مرکزی تولید و بسته بندی شده است. تمامی سکه ها کاملا بانکی می باشند. سکه ها شامل 2 ریال 5 ریال 10... ادامه

مجموعه ای از سکه های رایج سال 1372

کد: 345078

مجموعه ای از سکه های رایج سال 1372
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی دماوند 1371 پنج ریالی حافظ 1372 ده ریالی حافظ 1372... ادامه

پک 10 عددی سکه های یادبودی رایج ایران - بانک مرکزی

کد: 345681

پک 10 عددی سکه های یادبودی رایج ایران - بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. دو عدد 10 ریال قدس 1361    دو عدد 10 ریال... ادامه

پک 11 عددی سکه های رایج ایران 1366 - بانک مرکزی

کد: 345650

پک 11 عددی سکه های رایج ایران 1366 - بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد: یک ریالی  1366 دو ریالی 1366 پنج ریالی 1366 ده... ادامه

پک 9 عددی سکه های یادبودی بانک مرکزی ایران

کد: 345628

پک 9 عددی سکه های یادبودی بانک مرکزی ایران
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. 10 ریال اولین سالگرد 1358 10 ریال قدس 1361 10 ریال قدس... ادامه

پک سکه های رایج بانک مرکزی ایران

کد: 345997

پک سکه های رایج بانک مرکزی ایران
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی 1366 دوئ ریال 1367 پنج ریالی 1367 ده ریالی 1367... ادامه

پک سکه های رایج سال 1358 بانک مرکزی

کد: 385013

پک سکه های رایج سال 1358 بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. 50 دینار 1358 یک ریالی 1358 دو ریال 1358 پنج ریالی 1358... ادامه

پک سکه های رایج سال 1362 بانک مرکزی

کد: 385014

پک سکه های رایج سال 1362 بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی 1362 دو ریال 1362 پنج ریالی 1362 ده ریالی 1362... ادامه

پک سکه های رایج سال 1364 بانک مرکزی

کد: 345986

پک سکه های رایج سال 1364 بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. سکه 1 ریال 1364 سکه 2 ریال 1364 سکه 5 ریال 1364 سکه 10... ادامه