لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

500 دینار خطی

/mechanical-coins/احمد-شاه-قاجار-ماشینی/500-دینار-خطی-ماشینی-2.html2011-06-15
logo
سکه ها

سکه پانصد دیناری احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان سلطان احمد شاه قاجار
500 دینار
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1327 تا 1330
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
500 دینار 1327 نقره 2.3
18.2
لیست قیمت در ایران آنتیک
2 500 دینار 1328 نقره 2.3
18.2
3
500 دینار 1329
نقره 2.3
18.2
4
500 دینار 1330        
نقره
2.3
18.2
سکه 500 دینار 1327 - EF - احمد شاه
سکه 500 دینار 1327 - EF - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 500 دینار 1327 - احمد شاه
سکه 500 دینار 1327 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 500 دینار 1327 - احمد شاه
سکه 500 دینار 1327 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه دو خراش دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 500 دینار 1327 -VF- احمد شاه
سکه 500 دینار 1327 -VF- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 500 دینار 1327 -بانکی- احمد شاه
سکه 500 دینار 1327 -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت  بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 500 دینار 1328 - احمد شاه
سکه 500 دینار 1328 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1328 - احمد شاه
سکه 500 دینار 1328 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1328 -بانکی- احمد شاه
سکه 500 دینار 1328 -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 500 دینار 1329 - احمد شاه
سکه 500 دینار 1329 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1329 - احمد شاه
سکه 500 دینار 1329 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1329 - احمد شاه
سکه 500 دینار 1329 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1330 - احمد شاه
سکه 500 دینار 1330 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1330 - احمد شاه
سکه 500 دینار 1330 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: لبه های سکه نقص پولک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1330 - بانکی- احمد شاه
سکه 500 دینار 1330 - بانکی- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1330 -AU- احمد شاه
سکه 500 دینار 1330 -AU- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1330 -EF- احمد شاه
سکه 500 دینار 1330 -EF- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1330 -VF- احمد شاه
سکه 500 دینار 1330 -VF- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1330 -مکرر مبلغ- احمد شاه
سکه 500 دینار 1330 -مکرر مبلغ- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه