لطفا منتظر بمانید...

500 دینار تصویری

سکه پانصد دیناری احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران
500 دینار
چهره شاه
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج  • سال ضرب: از 1331 تا 1343
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: مرداد ماه 1395 - تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 500 دینار 1331 نقره 2.3 18.2
150,000 250,000 500,000
2
500 دینار 1332
نقره 2.3
18.2
60,000 80,000
120,000
3
500 دینار 1332 دو تاریخ
نقره 2.3
18.2
300,000 500,000
800,000
4
500 دینار 1333 نقره 2.3 18.2
60,000 100,000
200,000
5
500 دینار 1334
نقره 2.3
18.2
60,000 100,000
200,000
6
500 دینار 1335
نقره 2.3
18.2
60,000 100,000
250,000
7
500 دینار 1336 ، 6 تاریخ بالا
نقره 2.3
18.2
70,000
120,000
300,000
8
500 دینار 1336 ، 6 تاریخ پایین نقره 2.3
18.2
70,000
120,000
300,000
9
500 دینار 1339
نقره 2.3
18.2
900,000
1,200,000
-
10
500 دینار 1340 نقره 2.3
18.2
1,200,000 1,500,000
-
11
500 دینار 1343
نقره 2.3 18.2
70,000
100,000
200,000

سکه 500 دینار 1331 - AU - احمد شاه

کد: 856548

سکه 500 دینار 1331 - AU - احمد شاه
300,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1331 - احمد شاه

کد: 856103

سکه 500 دینار 1331 - احمد شاه
400,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه زنگار طبیعی دارد که تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 500 دینار 1331 - احمد شاه

کد: 856107

سکه 500 دینار 1331 - احمد شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1331 - احمد شاه

کد: 856108

سکه 500 دینار 1331 - احمد شاه
60,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1332 - 2 تاریخ بزرگ- احمد شاه

کد: 302354

سکه 500 دینار 1332 - 2 تاریخ بزرگ- احمد شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1332 - 2 تاریخ ضخیم- بانکی- احمد شاه

کد: 302390

سکه 500 دینار 1332 - 2 تاریخ ضخیم- بانکی- احمد شاه
150,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1332 - احمد شاه

کد: 302154

سکه 500 دینار 1332 - احمد شاه
40,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 500 دینار 1332 - احمد شاه

کد: 302153

سکه 500 دینار 1332 - احمد شاه
50,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1332 - بانکی - احمد شاه

کد: 302054

سکه 500 دینار 1332 - بانکی - احمد شاه
120,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1332 - بانکی - احمد شاه

کد: 302089

سکه 500 دینار 1332 - بانکی - احمد شاه
120,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. توجه: سکه تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 500 دینار 1332 - کیفیت VF - احمد شاه

کد: 302157

سکه 500 دینار 1332 - کیفیت VF - احمد شاه
55,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1332 -دو تاریخ- احمد شاه

کد: 452329

سکه 500 دینار 1332 -دو تاریخ- احمد شاه
430,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1332 -کیفیت EF- احمد شاه

کد: 302147

سکه 500 دینار 1332 -کیفیت EF- احمد شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1332 دو تاریخ- احمد شاه

کد: 452328

سکه 500 دینار 1332 دو تاریخ- احمد شاه
150,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1332 دو تاریخ- احمد شاه

کد: 452398

سکه 500 دینار 1332 دو تاریخ- احمد شاه
360,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1333 - احمد شاه

کد: 895456

سکه 500 دینار 1333 - احمد شاه
45,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1333 - احمد شاه

کد: 895780

سکه 500 دینار 1333 - احمد شاه
150,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه خراشهای مویی و لک دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 500 دینار 1333 - احمد شاه

کد: 895465

سکه 500 دینار 1333 - احمد شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1333 - احمد شاه

کد: 895489

سکه 500 دینار 1333 - احمد شاه
100,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1333 -AU- احمد شاه

کد: 895451

سکه 500 دینار 1333 -AU- احمد شاه
110,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی