لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

2000 دینار جلوس همایونی

/mechanical-coins/احمد-شاه-قاجار-ماشینی/2000-دینار-همایونی.html2011-07-16
logo
سکه ها

سکه دوهزار دینار جلوس همایونی احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران
دو هزار دینار
چهره شاه
شیر و خورشید
سکه جلوس همایونی 1327
برگ زیتون و برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط تاج
تاریخ


  • سال ضرب: 1337
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.21 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
2000 دینار جلوس همایونی 1337
نقره 9.21
27
لیست قیمت در ایران آنتیک
سکه 2000 دینار جلوس همایونی 1337 - احمد شاه
سکه 2000 دینار جلوس همایونی 1337 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 28.1 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2000 دینار جلوس همایونی 1337 -AU- احمد شاه
سکه 2000 دینار جلوس همایونی 1337 -AU- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 28.1 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 2000 دینار جلوس همایونی 1337 -EF- احمد شاه
سکه 2000 دینار جلوس همایونی 1337 -EF- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 28.1 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2000 دینار جلوس همایونی 1337 -VF- احمد شاه
سکه 2000 دینار جلوس همایونی 1337 -VF- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 28.1 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2000 دینار جلوس همایونی 1337 -بانکی - احمد شاه
سکه 2000 دینار جلوس همایونی 1337 -بانکی - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 28.1 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه تمیز نشده و کمی گرفتگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه