لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

2000 دینار تصویری

/mechanical-coins/احمد-شاه-قاجار-ماشینی/2000-دینار-تصویری-ماشینی-2.html2011-06-15
logo
سکه ها

سکه دو هزار دینار احمد شاه قاجار

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران
دو هزار دینار
چهره شاه
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج  • سال ضرب: از 1331 تا 1344
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.21 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
2000 دینار 1330
نقره
 9.21  27 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
2000 دینار 1331
نقره 9.21
27
3
2000 دینار 1332
نقره 9.21
27
4
2000 دینار 1333 نقره 9.21
27
5
2000 دینار 1334 نقره 9.21
27
6
2000 دینار 1335 سایز کوچک نقره 9.21
27
7
2000 دینار 1335 سایز بزرگ
نقره 9.21
28
8
2000 دینار 1336، تاج با منگول نقره 9.21
27
9
2000 دینار 1336، تاج بدون منگول نقره 9.21
27
10
2000 دینار 1336، بدون یقه
نقره 9.21
27
11
2000 دینار 1337
نقره 9.21
27
12
2000 دینار 1339 نقره 9.21
27
13
2000 دینار 1340، 40 تاریخ ریز نقره 9.21
27
14
2000 دینار 1340، 40 تاریخ درشت
نقره 9.21
27
15
2000 دینار 1341/31 سورشارژ در تاریخ
نقره 9.21
27
16
2000 دینار 1341 نقره 9.21
27
17
2000 دینار 1342
نقره 9.21
27
18
2000 دینار 1343 نقره 9.21
27
19
2000 دینار 1344/34 سورشارژ در تاریخ نقره 9.21
27
20
2000 دینار 1344 نقره 9.21
27
21
2000 دینار 133 ارور در تاریخ، بدون یقه نقره 9.21
27
22
2000 دینار 133 ارور در تاریخ، با یقه نقره 9.21
27
سکه 2000 دینار - ضرب خارج از مرکز- احمد شاه

کد: 542780

سکه 2000 دینار - ضرب خارج از مرکز- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 133 -با یقه- احمد شاه

کد: 320124

سکه 2000 دینار 133 -با یقه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2000 دینار 133 -با یقه- احمد شاه

کد: 320129

سکه 2000 دینار 133 -با یقه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 133 -با یقه- احمد شاه

کد: 320126

سکه 2000 دینار 133 -با یقه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2000 دینار 1330 - احمد شاه

کد: 503690

سکه 2000 دینار 1330 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1330 - احمد شاه

کد: 503694

سکه 2000 دینار 1330 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1330 - احمد شاه

کد: 503897

سکه 2000 دینار 1330 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار 13309 - ارور تاریخ - احمد شاه

کد: 856215

سکه 2000 دینار 13309 - ارور تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 - 1 تاریخ بالا - احمد شاه

کد: 190573

سکه 2000 دینار 1331 - 1 تاریخ بالا - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 - 1 تاریخ چرخیده - احمد شاه

کد: 190554

سکه 2000 دینار 1331 - 1 تاریخ چرخیده - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 - AU - احمد شاه

کد: 190556

سکه 2000 دینار 1331 - AU - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 - احمد شاه

کد: 190571

سکه 2000 دینار 1331 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 - بانکی - احمد شاه

کد: 190572

سکه 2000 دینار 1331 - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه چند خراش مویی و ریز دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 -چرخش حدود 80 درجه- احمد شاه

کد: 190550

سکه 2000 دینار 1331 -چرخش حدود 80 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 - احمد شاه

کد: 865218

سکه 2000 دینار 1332 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 - احمد شاه

کد: 128021

سکه 2000 دینار 1332 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. توضیح: این سکه به تعداد موجود می باشد، ممکن است سکه از نظر ظاهر کمی با تصویر تفاوت داشته باشد اما از نظر... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 - صورت برجسته - احمد شاه

کد: 128020

سکه 2000 دینار 1332 - صورت برجسته - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه خراش های ریز دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 - صورت پهن - 2 کوچک- احمد شاه

کد: 128027

سکه 2000 دینار 1332 - صورت پهن - 2 کوچک- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 - صورت پهن - احمد شاه

کد: 128026

سکه 2000 دینار 1332 - صورت پهن - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 - مکرر روی نوشته ها - احمد شاه

کد: 865340

سکه 2000 دینار 1332 - مکرر روی نوشته ها - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه