لطفا منتظر بمانید...

2000 دینار تصویری

سکه دو هزار دینار احمد شاه قاجار

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران
دو هزار دینار
چهره شاه
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج  • سال ضرب: از 1331 تا 1344
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.21 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
2000 دینار 1330
نقره
 9.21  27 500,000
800,000 -
2
2000 دینار 1331
نقره 9.21
27
50,000
100,000
200,000
3
2000 دینار 1332
نقره 9.21
27
33,000
45,000
60,000
4
2000 دینار 1333 نقره 9.21
27
33,000
45,000
80,000
5
2000 دینار 1334 نقره 9.21
27
33,000
45,000
80,000
6
2000 دینار 1335 سایز کوچک نقره 9.21
27
33,000
45,000
80,000
7
2000 دینار 1335 سایز بزرگ
نقره 9.21
28
60,000
100,000
300,000
8
2000 دینار 1336، تاج با منگول نقره 9.21
27
50,000
80,000
200,000
9
2000 دینار 1336، تاج بدون منگول نقره 9.21
27
100,000
200,000
350,000
10
2000 دینار 1336، بدون یقه
نقره 9.21
27
100,000
200,000
350,000
11
2000 دینار 1337
نقره 9.21
27
33,000
50,000
150,000
12
2000 دینار 1339 نقره 9.21
27
50,000
80,000
200,000
13
2000 دینار 1340، 40 تاریخ ریز نقره 9.21
27
33,000
45,000
70,000
14
2000 دینار 1340، 40 تاریخ درشت
نقره 9.21
27
60,000
80,000
200,000
15
2000 دینار 1341/31 سورشارژ در تاریخ
نقره 9.21
27
50,000
80,000
150,000
16
2000 دینار 1341 نقره 9.21
27
33,000
45,000
80,000
17
2000 دینار 1342
نقره 9.21
27
33,000
45,000
90,000
18
2000 دینار 1343 نقره 9.21
27
33,000
45,000
70,000
19
2000 دینار 1344/34 سورشارژ در تاریخ نقره 9.21
27
50,000
80,000
150,000
20
2000 دینار 1344 نقره 9.21
27
33,000
45,000
90,000
21
2000 دینار 133 ارور در تاریخ، بدون یقه نقره 9.21
27
800,000
- -
22
2000 دینار 133 ارور در تاریخ، با یقه نقره 9.21
27 400,000
600,000
-

سکه 2000 دینار 1331 - 1 تاریخ بالا - احمد شاه

کد: 190573

سکه 2000 دینار 1331 - 1 تاریخ بالا - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 - 1 تاریخ چرخیده - احمد شاه

کد: 190554

سکه 2000 دینار 1331 - 1 تاریخ چرخیده - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 - AU - احمد شاه

کد: 190556

سکه 2000 دینار 1331 - AU - احمد شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 - احمد شاه

کد: 190571

سکه 2000 دینار 1331 - احمد شاه
50,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 -چرخش حدود 80 درجه- احمد شاه

کد: 190550

سکه 2000 دینار 1331 -چرخش حدود 80 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 - احمد شاه

کد: 865218

سکه 2000 دینار 1332 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 - احمد شاه

کد: 128021

سکه 2000 دینار 1332 - احمد شاه
42,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. توضیح: این سکه به تعداد موجود می باشد، ممکن است سکه از نظر ظاهر کمی با تصویر تفاوت داشته باشد اما از نظر... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 - صورت برجسته - احمد شاه

کد: 128020

سکه 2000 دینار 1332 - صورت برجسته - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه خراش های ریز دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 - صورت پهن - احمد شاه

کد: 128026

سکه 2000 دینار 1332 - صورت پهن - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 - مکرر روی نوشته ها - احمد شاه

کد: 865340

سکه 2000 دینار 1332 - مکرر روی نوشته ها - احمد شاه
70,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 -2 تاریخ ضخیم بالا - احمد شاه

کد: 865219

سکه 2000 دینار 1332 -2 تاریخ ضخیم بالا - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 -AU- احمد شاه

کد: 580032

سکه 2000 دینار 1332 -AU- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 -با چرخش 60 درجه- احمد شاه

کد: 546356

سکه 2000 دینار 1332 -با چرخش 60 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 -با چرخش 90 درجه- احمد شاه

کد: 546602

سکه 2000 دینار 1332 -با چرخش 90 درجه- احمد شاه
110,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2000 دینار 1332 -بانکی- احمد شاه

کد: 128024

سکه 2000 دینار 1332 -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1333 - 3 تاریخ مکرر -  احمد شاه

کد: 623108

سکه 2000 دینار 1333 - 3 تاریخ مکرر - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1333 -3 تاریخ چرخیده- احمد شاه

کد: 623007

سکه 2000 دینار 1333 -3 تاریخ چرخیده- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1333 -با چرخش 60 درجه- احمد شاه

کد: 623047

سکه 2000 دینار 1333 -با چرخش 60 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2000 دینار 1333 -چرخش 120 درجه- احمد شاه

کد: 623040

سکه 2000 دینار 1333 -چرخش 120 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1333- احمد شاه

کد: 623003

سکه 2000 دینار 1333- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.