لطفا منتظر بمانید...

1000 دینار خطی

سکه یکهزار دینار احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان سلطان احمد شاه قاجار
یکهزار دینار
برگ زیتون و بلوط
شیر و خورشید
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1327 تا 1330
  • ضرب: ایران و برلین
  • جنس: نقره
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23.1 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
1000 دینار 1327
نقره
4.6
 23.1 250,000 400,000 800,000
2
1000 دینار 1328
نقره 4.6
23.1
30,000
50,000
150,000
3
1000 دینار 1329 نقره 4.6
23.1
30,000 50,000 150,000
4
1000 دینار 1330 سایز کوچک
نقره 4.6
23.1
30,000 50,000
150,000
5
1000 دینار 1330 سایز بزرگ
نقره 4.5
24.2
30,000 50,000
150,000
6
1000 دینار 1330 ضرب برلین
نقره 4.7 24.2
600,000 900,000
-
7
1000 دینار 1336 تاریخ زیر پای شیر
نقره 4.6
23.1
-
- -

سکه 1000 دینار 1327 - F - احمد شاه

کد: 855451

سکه 1000 دینار 1327 - F - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار 1327 - احمد شاه

کد: 855452

سکه 1000 دینار 1327 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه لک و گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 1000 دینار 1328 - EF - احمد شاه

کد: 953218

سکه 1000 دینار 1328 - EF - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1328 - F - احمد شاه

کد: 953217

سکه 1000 دینار 1328 - F - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار 1328 - احمد شاه

کد: 952370

سکه 1000 دینار 1328 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه ضربه خوردگی دارد و سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 1000 دینار 1328 - احمد شاه

کد: 953025

سکه 1000 دینار 1328 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار 1328 -مکرر پشت سکه- احمد شاه

کد: 953089

سکه 1000 دینار 1328 -مکرر پشت سکه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 1000 دینار 1328 -واریته تاریخ- احمد شاه

کد: 953709

سکه 1000 دینار 1328 -واریته تاریخ- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1000 دینار 1328 -چرخش 135 درجه- احمد شاه

کد: 953571

سکه 1000 دینار 1328 -چرخش 135 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 1000 دینار 1328 -چرخش 150 درجه- احمد شاه

کد: 953570

سکه 1000 دینار 1328 -چرخش 150 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1000 دینار 1328 -چرخش 90 درجه- احمد شاه

کد: 953213

سکه 1000 دینار 1328 -چرخش 90 درجه- احمد شاه
59,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 - EF - احمد شاه

کد: 890894

سکه 1000 دینار 1329 - EF - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 - احمد شاه

کد: 890135

سکه 1000 دینار 1329 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 - خارج از مرکز - احمد شاه

کد: 890895

سکه 1000 دینار 1329 - خارج از مرکز - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه ارور ضرب خارج از مرکز دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 - مکرر روی شیر -بانکی- احمد شاه

کد: 890133

سکه 1000 دینار 1329 - مکرر روی شیر -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 - چرخش 180 درجه- احمد شاه

کد: 890173

سکه 1000 دینار 1329 - چرخش 180 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 -مکرر روی شیر- احمد شاه

کد: 890139

سکه 1000 دینار 1329 -مکرر روی شیر- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 -چرخش 160 درجه- احمد شاه

کد: 890891

سکه 1000 دینار 1329 -چرخش 160 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 -چرخش 70 درجه- احمد شاه

کد: 890174

سکه 1000 دینار 1329 -چرخش 70 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1329/8 - سورشارژ تاریخ - احمد شاه

کد: 890137

سکه 1000 دینار 1329/8 - سورشارژ تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.