لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

شاهی دایره کوچک

/mechanical-coins/احمد-شاه-قاجار-ماشینی/شاهی-دایره-کوچک.html2011-07-15
logo
سکه ها

سکه شاهی احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان سلطان احمد شاه قاجار
شاهی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
تاریخ
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج  • سال ضرب: از 1333 تا 1342
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.56 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 شاهی دایره کوچک 1333 نقره 0.56
16 لیست قیمت در ایران آنتیک
2 شاهی دایره کوچک 1334
نقره 0.56
16
3 شاهی دایره کوچک 1335
نقره 0.56
16
4 شاهی دایره کوچک 1337
نقره 0.56
16
5 شاهی دایره کوچک 1337/1335 دو تاریخ
نقره 0.56
16
6 شاهی دایره کوچک 1339 نقره 0.56
16
7 شاهی دایره کوچک 1341/1339/1327 سه تاریخ
نقره 0.56
16
8 شاهی دایره کوچک 1342 نقره 0.56
16
سکه شاهی دایره کوچک 1305 -گرفتگی قالب- احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1305 -گرفتگی قالب- احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1305 -گرفتگی قالب- احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1305 -گرفتگی قالب- احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1313 -گرفتگی قالب - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1313 -گرفتگی قالب - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1314 گرفتگی قالب- احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1314 گرفتگی قالب- احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: رقم سوم تاریخ به دلیل گرفتگی قالب به 1 شبیه شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1333 - EF - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1333 - EF - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1333 - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1333 - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1333 - بانکی - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1333 - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - بانکی - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1334 - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1334 -پولک ناقص- احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1334 -پولک ناقص- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1335 - 1337 دو تاریخ - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1335 - 1337 دو تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1335 - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1335 - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1335 -بانکی- احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1335 -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1335 -بانکی- احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1335 -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1007) - گرفتگی قالب روی تاریخ
سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1007) - گرفتگی قالب روی تاریخ
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: بدلیل گرفتگی قالب روی تاریخ ، 1337 شبیه به 1007 شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1007) - گرفتگی قالب روی تاریخ - EF
سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1007) - گرفتگی قالب روی تاریخ - EF
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   توضیح: بدلیل گرفتگی قالب روی تاریخ ، تاریخ 1337 شبیه به 1007 شده است. سکه در کاور... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1307) - گرفتگی قالب روی تاریخ
سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1307) - گرفتگی قالب روی تاریخ
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   توضیح: بدلیل گرفتگی قالب روی تاریخ ، تاریخ 1337 شبیه به 1307 شده است. سکه در کاور... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1337 - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه