لطفا منتظر بمانید...

شاهی دایره کوچک

سکه شاهی احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان سلطان احمد شاه قاجار
شاهی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
تاریخ
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج  • سال ضرب: از 1333 تا 1342
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.56 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: مرداد ماه 1396 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 شاهی دایره کوچک 1333 نقره 0.56
16 50,000 100,000
200,000
2 شاهی دایره کوچک 1334
نقره 0.56
16 50,000
100,000 200,000
3 شاهی دایره کوچک 1335
نقره 0.56
16 50,000 100,000 200,000
4 شاهی دایره کوچک 1337
نقره 0.56
16 150,000 250,000 500,000
5 شاهی دایره کوچک 1337/1335 دو تاریخ
نقره 0.56
16 500,000 -
-
6 شاهی دایره کوچک 1339 نقره 0.56
16 100,000 120,000
350,000
7 شاهی دایره کوچک 1341/1339/1327 سه تاریخ
نقره 0.56
16 900,000 -
-
8 شاهی دایره کوچک 1342 نقره 0.56
16 200,000 300,000
500,000

سکه شاهی دایره کوچک 1305 -گرفتگی قالب- احمد شاه

کد: 562014

سکه شاهی دایره کوچک 1305 -گرفتگی قالب- احمد شاه
50,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1333 - EF - احمد شاه

کد: 215400

سکه شاهی دایره کوچک 1333 - EF - احمد شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1333 - بانکی - احمد شاه

کد: 239500

سکه شاهی دایره کوچک 1333 - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه

کد: 367099

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه

کد: 367100

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - بانکی - احمد شاه

کد: 567099

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1335 - احمد شاه

کد: 562022

سکه شاهی دایره کوچک 1335 - احمد شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1007) - گرفتگی قالب روی تاریخ

کد: 561246

سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1007) - گرفتگی قالب روی تاریخ
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: بدلیل گرفتگی قالب روی تاریخ ، 1337 شبیه به 1007 شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1007) - گرفتگی قالب روی تاریخ - EF

کد: 561247

سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1007) - گرفتگی قالب روی تاریخ - EF
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   توضیح: بدلیل گرفتگی قالب روی تاریخ ، تاریخ 1337 شبیه به 1007 شده است. سکه در کاور... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1307) - گرفتگی قالب روی تاریخ

کد: 561248

سکه شاهی دایره کوچک 1337 (1307) - گرفتگی قالب روی تاریخ
180,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   توضیح: بدلیل گرفتگی قالب روی تاریخ ، تاریخ 1337 شبیه به 1307 شده است. سکه در کاور... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 - احمد شاه

کد: 563911

سکه شاهی دایره کوچک 1337 - احمد شاه
250,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 - گرفتگی قالب روی تاریخ

کد: 561245

سکه شاهی دایره کوچک 1337 - گرفتگی قالب روی تاریخ
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: بدلیل گرفتگی قالب روی تاریخ ، 1337 شبیه به 1300 شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 و 1317 - دوتاریخ - احمد شاه

کد: 752120

سکه شاهی دایره کوچک 1337 و 1317 - دوتاریخ - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی و روی تاریخ گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1339 - EF - احمد شاه

کد: 562010

سکه شاهی دایره کوچک 1339 - EF - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1339 - احمد شاه

کد: 562012

سکه شاهی دایره کوچک 1339 - احمد شاه
140,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.