لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

شاهی دایره کوچک

/mechanical-coins/احمد-شاه-قاجار-ماشینی/شاهی-دایره-کوچک.html2011-07-15
logo
سکه ها

سکه شاهی احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان سلطان احمد شاه قاجار
شاهی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
تاریخ
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج  • سال ضرب: از 1333 تا 1342
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.56 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 شاهی دایره کوچک 1333 نقره 0.56
16 لیست قیمت در ایران آنتیک
2 شاهی دایره کوچک 1334
نقره 0.56
16
3 شاهی دایره کوچک 1335
نقره 0.56
16
4 شاهی دایره کوچک 1337
نقره 0.56
16
5 شاهی دایره کوچک 1337/1335 دو تاریخ
نقره 0.56
16
6 شاهی دایره کوچک 1339 نقره 0.56
16
7 شاهی دایره کوچک 1341/1339/1327 سه تاریخ
نقره 0.56
16
8 شاهی دایره کوچک 1342 نقره 0.56
16
سکه شاهی دایره کوچک 1337 - بانکی - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1337 - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 - دوتاریخ - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1337 - دوتاریخ - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 - گرفتگی قالب روی تاریخ
سکه شاهی دایره کوچک 1337 - گرفتگی قالب روی تاریخ
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: بدلیل گرفتگی قالب روی تاریخ ، 1337 شبیه به 1300 شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 و 1317 - دوتاریخ - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1337 و 1317 - دوتاریخ - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی و روی تاریخ گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1339 - EF - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1339 - EF - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1339 - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1339 - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1339 - بانکی - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1339 - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1340 - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1340 - احمد شاه
قمری / نقره / 0.69 گرم / 16.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1342 - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1342 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1342 - احمد شاه
سکه شاهی دایره کوچک 1342 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه