لطفا منتظر بمانید...

ربعی دایره کوچک

سکه ربعی دایره کوچک احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه

السلطان سلطان احمد شاه قاجار

ربعی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
روبعی
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1331 تا 1343
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 1.15 گرم
  • قطر: 15.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
ربعی 1327 تاریخ زیر پای شیر
نقره 1.15
15.3 400,000 - -
2
ربعی 1331
نقره 1.15
15.3
- -
-
3
ربعی 1332
نقره 1.15
15.3
60,000 80,000
180,000
4
ربعی 1333
نقره 1.15
15.3
70,000 100,000
250,000
5
ربعی 1334 نقره 1.15
15.3
70,000 100,000
300,000
6
ربعی 1334 تاریخ زیر برگ زیتون
نقره 1.15
15.3
- -
-
7
ربعی 1335 نقره 1.15
15.3
60,000 100,000
250,000
8
ربعی 1336
نقره 1.15
15.3
100,000 200,000
500,000
9
ربعی 1336 مکرر در تاریخ نقره 1.15
15.3
200,000 350,000
700,000
10
ربعی 1337
نقره 1.15
15.3
100,000 250,000
500,000
11
ربعی 1339
نقره 1.15
15.3
100,000 200,000
500,000
12
ربعی 1341
نقره 1.15
15.3
300,000 500,000
800,000
13
ربعی 1342
نقره 1.15
15.3
150,000 300,000
500,000
14
ربعی 1343
نقره 1.15
15.3
60,000 80,000
180,000
15
ربعی بدون تاریخ
نقره 1.15
15.3
500,000 -
-

سکه ربعی 1332 - احمد شاه

کد: 874585

سکه ربعی 1332 - احمد شاه
80,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1333 - احمد شاه

کد: 326510

سکه ربعی 1333 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1334 - احمد شاه

کد: 560125

سکه ربعی 1334 - احمد شاه
80,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1335 - احمد شاه

کد: 456290

سکه ربعی 1335 - احمد شاه
80,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1335 - احمد شاه

کد: 456291

سکه ربعی 1335 - احمد شاه
56,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1335 - چرخش 45 درجه - احمد شاه

کد: 456289

سکه ربعی 1335 - چرخش 45 درجه - احمد شاه
80,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1336 - تاریخ پایین - احمد شاه

کد: 746400

سکه ربعی 1336 - تاریخ پایین - احمد شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: دو رقم 33 در تاریخ پایین تر از معمول می باشند. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه ربعی 1336 -VF- احمد شاه

کد: 893290

سکه ربعی 1336 -VF- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1336 مکرر تاریخ -VF- احمد شاه

کد: 893284

سکه ربعی 1336 مکرر تاریخ -VF- احمد شاه
270,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه ربعی 1337 - 7 تاریخ مکرر - احمد شاه

کد: 953122

سکه ربعی 1337 - 7 تاریخ مکرر - احمد شاه
200,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه ربعی 1337 - 7 تاریخ مکرر - احمد شاه

کد: 953125

سکه ربعی 1337 - 7 تاریخ مکرر - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه ربعی 1337 - احمد شاه

کد: 953189

سکه ربعی 1337 - احمد شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1337 -چرخش 180 درجه- احمد شاه

کد: 953183

سکه ربعی 1337 -چرخش 180 درجه- احمد شاه
180,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه ربعی 1339 - EF - احمد شاه

کد: 953329

سکه ربعی 1339 - EF - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1339 - احمد شاه

کد: 953128

سکه ربعی 1339 - احمد شاه
120,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1339 - احمد شاه

کد: 959801

سکه ربعی 1339 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1342 - احمد شاه

کد: 032621

سکه ربعی 1342 - احمد شاه
120,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه ضربه خوردگی کوچکی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه ربعی 1343 - AU- احمد شاه

کد: 032680

سکه ربعی 1343 - AU- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1343 - احمد شاه

کد: 032698

سکه ربعی 1343 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1343 - چرخش 160 درجه - احمد شاه

کد: 132655

سکه ربعی 1343 - چرخش 160 درجه - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.