لطفا منتظر بمانید...

ربعی دایره کوچک

سکه ربعی دایره کوچک احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه

السلطان سلطان احمد شاه قاجار

ربعی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
روبعی
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1331 تا 1343
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 1.15 گرم
  • قطر: 15.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: مرداد ماه 1395 - تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
ربعی 1327 تاریخ زیر پای شیر
نقره 1.15
15.3 300,000 600,000 -
2
ربعی 1331
نقره 1.15
15.3
400,000 800,000
-
3
ربعی 1332
نقره 1.15
15.3
50,000 80,000
180,000
4
ربعی 1333
نقره 1.15
15.3
50,000 100,000
250,000
5
ربعی 1334 نقره 1.15
15.3
50,000 100,000
250,000
6
ربعی 1334 تاریخ زیر برگ زیتون
نقره 1.15
15.3
400,000 700,000
-
7
ربعی 1335 نقره 1.15
15.3
50,000 100,000
250,000
8
ربعی 1336
نقره 1.15
15.3
100,000 200,000
400,000
9
ربعی 1336 مکرر در تاریخ نقره 1.15
15.3
200,000 350,000
600,000
10
ربعی 1337
نقره 1.15
15.3
100,000 200,000
400,000
11
ربعی 1339
نقره 1.15
15.3
100,000 200,000
400,000
12
ربعی 1341
نقره 1.15
15.3
100,000 200,000
350,000
13
ربعی 1342
نقره 1.15
15.3
100,000 200,000
350,000
14
ربعی 1343
نقره 1.15
15.3
40,000 70,000
180,000
15
ربعی بدون تاریخ
نقره 1.15
15.3
300,000 500,000
-

سکه ربعی 1332 - احمد شاه

کد: 874585

سکه ربعی 1332 - احمد شاه
60,000 تومان 50,000 تومان
-17%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه ربعی 1332 - نوع دوم- بانکی- احمد شاه

کد: 874523

سکه ربعی 1332 - نوع دوم- بانکی- احمد شاه
170,000 تومان 150,000 تومان
-12%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه ربعی 1333 - احمد شاه

کد: 326510

سکه ربعی 1333 - احمد شاه
90,000 تومان 80,000 تومان
-11%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1335 - F - احمد شاه

کد: 456290

سکه ربعی 1335 - F - احمد شاه
40,000 تومان 36,000 تومان
-10%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1335 - VF - احمد شاه

کد: 456289

سکه ربعی 1335 - VF - احمد شاه
60,000 تومان 55,000 تومان
-8%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1336 - احمد شاه

کد: 746400

سکه ربعی 1336 - احمد شاه
70,000 تومان 60,000 تومان
-14%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه ربعی 1336 مکرر تاریخ -VF- احمد شاه

کد: 893284

سکه ربعی 1336 مکرر تاریخ -VF- احمد شاه
270,000 تومان 230,000 تومان
-15%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه ربعی 1337 - 7 تاریخ مکرر - احمد شاه

کد: 953122

سکه ربعی 1337 - 7 تاریخ مکرر - احمد شاه
180,000 تومان 160,000 تومان
-11%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه ربعی 1337 - 7 تاریخ مکرر - احمد شاه

کد: 953125

سکه ربعی 1337 - 7 تاریخ مکرر - احمد شاه
280,000 تومان 260,000 تومان
-7%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه ربعی 1337 -چرخش 180 درجه- احمد شاه

کد: 953183

سکه ربعی 1337 -چرخش 180 درجه- احمد شاه
150,000 تومان 130,000 تومان
-13%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه ربعی 1339 - EF - احمد شاه

کد: 953329

سکه ربعی 1339 - EF - احمد شاه
150,000 تومان 135,000 تومان
-10%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1339 - احمد شاه

کد: 953128

سکه ربعی 1339 - احمد شاه
120,000 تومان 105,000 تومان
-13%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1339 - احمد شاه

کد: 959801

سکه ربعی 1339 - احمد شاه
50,000 تومان 40,000 تومان
-20%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1342 - احمد شاه

کد: 032620

سکه ربعی 1342 - احمد شاه
100,000 تومان 80,000 تومان
-20%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه ربعی 1343 - احمد شاه

کد: 032650

سکه ربعی 1343 - احمد شاه
50,000 تومان
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه ربعی 1343 - احمد شاه

کد: 032698

سکه ربعی 1343 - احمد شاه
130,000 تومان 110,000 تومان
-15%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه ربعی 1343 - تقریبا بانکی- احمد شاه

کد: 032680

سکه ربعی 1343 - تقریبا بانکی- احمد شاه
100,000 تومان 80,000 تومان
-20%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه ربعی 1343 - چرخش 160 درجه - احمد شاه

کد: 132655

سکه ربعی 1343 - چرخش 160 درجه - احمد شاه
110,000 تومان 100,000 تومان
-9%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی بدون تاریخ - احمد شاه

کد: 543160

سکه ربعی بدون تاریخ - احمد شاه
400,000 تومان 380,000 تومان
-5%
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی