لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

ربعی دایره بزرگ

/mechanical-coins/احمد-شاه-قاجار-ماشینی/ربعی-دایره-بزرگ.html2011-07-15
logo
سکه ها

سکه ربعی احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان سلطان احمد شاه قاجار
ربعی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1327 تا 1330
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 1.15 گرم
  • قطر: 15.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
ربعی 1327
نقره 1.15
15.3
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
ربعی 1328 نقره
1.15 15.3
3 ربعی 1329
نقره
1.15
15.3
4
ربعی 1330 نقره
1.15
15.3
5
ربعی 1321 گرفتگی قالب
نقره 1.15
15.3
6
ربعی 130 ارور در تاریخ نقره
1.15
15.3
7
ربعی بدون تاریخ
نقره
1.15
15.3
سکه ربعی 1320 - شکستگی قالب روی تاریخ - بانکی

کد: 652048

سکه ربعی 1320 - شکستگی قالب روی تاریخ - بانکی
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: تاریخ سکه در اثر شکستگی و گرفتگی قالب ، شبیه به 1320 شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه ربعی 1321 - گرفتگی قالب - احمد شاه

کد: 652040

سکه ربعی 1321 - گرفتگی قالب - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. توجه: به دلیل گرفتگی قالب عدد 9 تاریخ شبیه به 1 شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه ربعی 1321 - گرفتگی قالب روی تاریخ - AU - احمد شاه

کد: 652042

سکه ربعی 1321 - گرفتگی قالب روی تاریخ - AU - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: بدلیل گرفتگی قالب روی تاریخ، 1329 شبیه به 1321 شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه ربعی 1321 - گرفتگی قالب روی تاریخ - احمد شاه

کد: 652041

سکه ربعی 1321 - گرفتگی قالب روی تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: بدلیل گرفتگی قالب روی تاریخ، 1329 شبیه به 1321 شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه ربعی 1327 - بانکی - احمد شاه

کد: 101279

سکه ربعی 1327 - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1327 -EF- احمد شاه

کد: 101245

سکه ربعی 1327 -EF- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1327 -F- احمد شاه

کد: 101246

سکه ربعی 1327 -F- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1328 - EF - احمد شاه

کد: 856324

سکه ربعی 1328 - EF - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1328 - احمد شاه

کد: 856323

سکه ربعی 1328 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه ربعی 1328 - بانکی - احمد شاه

کد: 856321

سکه ربعی 1328 - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1329  - احمد شاه

کد: 530166

سکه ربعی 1329 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: خراشهای بسیار ریز روی سکه وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه ربعی 1329 - بانکی - احمد شاه

کد: 530164

سکه ربعی 1329 - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1329- احمد شاه

کد: 530162

سکه ربعی 1329- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه ربعی 1330 - AU - احمد شاه

کد: 326165

سکه ربعی 1330 - AU - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1330 - EF - احمد شاه

کد: 326108

سکه ربعی 1330 - EF - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1330 - بانکی - احمد شاه

کد: 326714

سکه ربعی 1330 - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر کمی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1330 -F- احمد شاه

کد: 326100

سکه ربعی 1330 -F- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه