لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

1 تومان تصویری

/gold-coin/ناصرالدین-شاه-قاجار-طلا/1-تومان-تصویری.html2011-08-04
logo
سکه ها

سکه 1 تومان ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
تصویر شاه السلطان ناصرالدین شاه قاجار
سال ضرب
تاج
جلوس 1264
برگ زیتون و برگ بلوط

طهران  • سال ضرب: 1297 الی 1313 قمری
  • ضرب: ایران
  • جنس: طلا 22 عیار
  • عیار: 900
  • وزن: 2.85 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر
سکه طلا یک تومان 128 (1308) - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 128 (1308) - ناصرالدین شاه
1308 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه طلا یک تومان 128 (1308) - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 128 (1308) - ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه طلا یک تومان 129 (1297)- ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 129 (1297)- ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. به دلیل گرفتگی قالب عدد آخر تاریخ ( 7 ) ضرب نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه طلا یک تومان 1297 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1297 - ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا یک تومان 1297 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1297 - ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا یک تومان 1299 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1299 - ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا یک تومان 1299 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1299 - ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کمی گرفتگی فالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه طلا یک تومان 1299 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1299 - ناصرالدین شاه
قمری / طلا 900 / 2.85 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه طلا یک تومان 1303 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1303 - ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه طلا یک تومان 1305 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1305 - ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه طلا یک تومان 1306 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1306 - ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه طلا یک تومان 1307- ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1307- ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا یک تومان 1307- ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1307- ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: تو رفتگی کوچکی روی سکه قسمت پایین دیده می شود که نقص پولک می باشد. سکه در کاور منقش به... ادامه

سکه طلا یک تومان 1311 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1311 - ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یک تومان 1313 و 1310 دو تاریخ - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1313 و 1310 دو تاریخ - ناصرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه طلا یک تومان بدون جلوس 1297 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان بدون جلوس 1297 - ناصرالدین شاه
طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یک تومان بدون جلوس 1297 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان بدون جلوس 1297 - ناصرالدین شاه
طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا یک تومان بدون جلوس و تاریخ - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان بدون جلوس و تاریخ - ناصرالدین شاه
طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه طلا یک تومان بدون جلوس و تاریخ - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان بدون جلوس و تاریخ - ناصرالدین شاه
قمری / طلا 900 / 2.85 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه خراش های ریز دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.