لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

1 تومان جلوس

/gold-coin/مظفرالدین-شاه-قاجار-طلا/1-تومان-جلوس.html2011-08-04
logo
سکه ها

سکه 1 تومان مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
تصویر شاه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
تاریخ
برگ زیتون و برگ بلوط
جلوس سلطنت 1314
طهران

  • سال ضرب:از 1316 تا 1321 قمری
  • ضرب: ایران
  • جنس: طلا
  • عیار: 900
  • وزن: 2.87 گرم
  • قطر: 
  •  
سکه طلا یکتومان 1316 - مظفرالدین شاه
سکه طلا یکتومان 1316 - مظفرالدین شاه
1321 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یکتومان 1316 - مظفرالدین شاه
سکه طلا یکتومان 1316 - مظفرالدین شاه
قمری / طلا / 2.85 گرم / 18.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه طلا یکتومان 1316 - مظفرالدین شاه
سکه طلا یکتومان 1316 - مظفرالدین شاه
قمری / طلا 900 / 2.81 گرم / 18.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه طلا یکتومان 1318 - مظفرالدین شاه
سکه طلا یکتومان 1318 - مظفرالدین شاه
قمری / طلا / 2.85 گرم / 18.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یکتومان 1318 -مکرر روی نوشته ها- مظفرالدین شاه
سکه طلا یکتومان 1318 -مکرر روی نوشته ها- مظفرالدین شاه
قمری / طلا 900 / 2.85 گرم / 18.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا یکتومان 1321 -بانکی- مظفرالدین شاه
سکه طلا یکتومان 1321 -بانکی- مظفرالدین شاه
1321 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه طلا یکتومان 1321 -بانکی- مظفرالدین شاه
سکه طلا یکتومان 1321 -بانکی- مظفرالدین شاه
1321 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یکتومان 1321 مظفرالدین شاه
سکه طلا یکتومان 1321 مظفرالدین شاه
1321 / طلا
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.