لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

پنج‌هزاری تصویری

/gold-coin/مظفرالدین-شاه-قاجار-طلا/پنجهزاری-تصویری-طلا.html2011-08-05
logo
سکه ها

سکه پنج‌هزاری مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
تصویر شاه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
تاریخ
برگ زیتون و برگ بلوط

طهران

  • سال ضرب:از 1319 تا 1324 قمری
  • ضرب: ایران
  • جنس: طلا
  • عیار: 900
  • وزن: 1.43 گرم
  • قطر: 17.2 میلیمتر 
  •  
سکه طلا پنجهزاری 1318 - مظفرالدین شاه
سکه طلا پنجهزاری 1318 - مظفرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1318 - مظفرالدین شاه
سکه طلا پنجهزاری 1318 - مظفرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1319 - مظفرالدین شاه
سکه طلا پنجهزاری 1319 - مظفرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1320 - مظفرالدین شاه
سکه طلا پنجهزاری 1320 - مظفرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1324 - 4 تاریخ اضافه - سورشارژ تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه طلا پنجهزاری 1324 - 4 تاریخ اضافه - سورشارژ تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.