لطفا منتظر بمانید...

دوهزاری تصویری

سکه دوهزاری مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
تصویر شاه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
تاریخ
برگ زیتون و برگ بلوط

طهران

  • سال ضرب:از 1319 تا 1324 قمری
  • ضرب: ایران
  • جنس: طلا
  • عیار: 900
  • وزن: 0.57 گرم
  • قطر: 13 میلیمتر  
  •  

سکه طلا دوهزاری - بدون تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 542521

سکه طلا دوهزاری - بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / طلا / 0.57 گرم / 13.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1323 - مظفرالدین شاه

کد: 542520

سکه طلا دوهزاری 1323 - مظفرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1324 - اعداد معکوس - مظفرالدین شاه

کد: 542526

سکه طلا دوهزاری 1324 - اعداد معکوس - مظفرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1324 - مظفرالدین شاه

کد: 542524

سکه طلا دوهزاری 1324 - مظفرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1324 - مظفرالدین شاه

کد: 542525

سکه طلا دوهزاری 1324 - مظفرالدین شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.