لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

1 تومان تصویری

/gold-coin/احمد-شاه-قاجار-طلا/1-تومان-تصویری-طلا-2.html2011-08-05
logo
سکه ها

سکه 1 تومان احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
تصویر شاه
السلطان سلطان احمد شاه قاجار
تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط

یکتومان

  • سال ضرب: 1332 تا 1343 قمری
  • ضرب: ایران
  • جنس: طلا
  • عیار: 900
  • وزن: 2.87 گرم
  • قطر:19 میلیمتر 
  •  
سکه طلا یکتومان 1332 - احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1332 - احمد شاه
1337 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یکتومان 1334 - 4 تاریخ بزرگ - احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1334 - 4 تاریخ بزرگ - احمد شاه
1337 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یکتومان 1334 - 4 تاریخ بزرگ - احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1334 - 4 تاریخ بزرگ - احمد شاه
1337 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یکتومان 1334 - 4 تاریخ متوسط - احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1334 - 4 تاریخ متوسط - احمد شاه
1337 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: لک و خراش های ریز روی سکه وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه طلا یکتومان 1334 - 4 تاریخ کوچک - احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1334 - 4 تاریخ کوچک - احمد شاه
1337 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه دارای لک است که در تصویر سوم مشخص می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه طلا یکتومان 1335 - 5 تاریخ توپر - احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1335 - 5 تاریخ توپر - احمد شاه
1335 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یکتومان 1335 - احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1335 - احمد شاه
1335 / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه طلا یکتومان 1335 احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1335 احمد شاه
1335 / طلا
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره و روی سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه طلا یکتومان 1337 احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1337 احمد شاه
1337 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یکتومان 1339 احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1339 احمد شاه
1339 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یکتومان 1340 - احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1340 - احمد شاه
1340 / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه ضربه خوردگی کوچکی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه طلا یکتومان 1341 - احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1341 - احمد شاه
1341 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا یکتومان 1344 - احمد شاه
سکه طلا یکتومان 1344 - احمد شاه
1341 / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.