لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

پنج‌هزاری تصویری

/gold-coin/احمد-شاه-قاجار-طلا/پنجهزاری-تصویری-طلا-2-3.html2011-08-04
logo
سکه ها

سکه پنجهزاری احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
تصویر شاه
السلطان سلطان احمد شاه قاجار
تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط

پنجهزاری

  • سال ضرب: 1331 تا 1343 قمری
  • ضرب: ایران
  • جنس: طلا
  • عیار: 900
  • وزن: 1.43 گرم
  • قطر:17 میلیمتر 
  •  
سکه طلا پنجهزاری 1332 - احمد شاه

کد: 450127

سکه طلا پنجهزاری 1332 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1333 - احمد شاه

کد: 450129

سکه طلا پنجهزاری 1333 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1334 - تاریخ بزرگ - احمد شاه

کد: 450122

سکه طلا پنجهزاری 1334 - تاریخ بزرگ - احمد شاه
قمری / طلا / 1.43 گرم / 17.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1334 - تاریخ کوچک - احمد شاه

کد: 450126

سکه طلا پنجهزاری 1334 - تاریخ کوچک - احمد شاه
قمری / طلا / 1.43 گرم / 17.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1334 - تاریخ کوچک - احمد شاه

کد: 450187

سکه طلا پنجهزاری 1334 - تاریخ کوچک - احمد شاه
قمری / طلا / 1.43 گرم / 17.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1335 - احمد شاه

کد: 450128

سکه طلا پنجهزاری 1335 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1335 - احمد شاه

کد: 450132

سکه طلا پنجهزاری 1335 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1336 - احمد شاه

کد: 623100

سکه طلا پنجهزاری 1336 - احمد شاه
قمری / طلا 900 / 1.44 گرم / 17.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1336 - احمد شاه

کد: 623107

سکه طلا پنجهزاری 1336 - احمد شاه
قمری / طلا 900 / 1.44 گرم / 17.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1337 - احمد شاه

کد: 623147

سکه طلا پنجهزاری 1337 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه انعکاس و ترک قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1337 - احمد شاه

کد: 623146

سکه طلا پنجهزاری 1337 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1337 -بدون یقه- احمد شاه

کد: 623106

سکه طلا پنجهزاری 1337 -بدون یقه- احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه جلای بانکی ندارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1339 - احمد شاه

کد: 450121

سکه طلا پنجهزاری 1339 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1341 - احمد شاه

کد: 623152

سکه طلا پنجهزاری 1341 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1341 - احمد شاه

کد: 623151

سکه طلا پنجهزاری 1341 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1341 - احمد شاه

کد: 623153

سکه طلا پنجهزاری 1341 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1342 - احمد شاه

کد: 623101

سکه طلا پنجهزاری 1342 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1343 - احمد شاه

کد: 450124

سکه طلا پنجهزاری 1343 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1343 - احمد شاه

کد: 450183

سکه طلا پنجهزاری 1343 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.