لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

کتاب تخصصی جواهر

کتاب راهنمای جامع طلا
کتاب راهنمای جامع طلا
کتاب راهنمای جامع طلا درباره کتاب نویسنده: میلاد درجه - فرشاد کیوانی ناشر: انتشارات پازینه نوبت چاپ: چاپ اول سال چاپ: 1393... ادامه

کتاب راهنمای سنگ های قیمتی
کتاب راهنمای سنگ های قیمتی
متنی علمی و فنی و در عین حال ساده و آموزنده است. تصاویر بسیار مفید ، جذاب و زیبای بیش از هشتصد قطعه سنگ جواهر به همراه توضیحاتی شامل نام کلی ، اسامی فرعی و گونه ها ، وجه تمسیه ، اعتقادات و باورهای فرهنگی و سنتی پیرامون سنگ ها و نیز چگونگی و محل پی

کتاب فرهنگ جامع جواهر شناسی
کتاب فرهنگ جامع جواهر شناسی
کتاب فرهنگ جامع جواهر شناسی ؛ جهان جواهرات Encyclopedia of Gemology ; World of Jewels درباره کتاب نویسنده: دکتر داریوش ادیب ناشر:... ادامه

کتاب فیروزه
کتاب فیروزه
کتاب فیروزه Turquoise Book درباره کتاب نویسنده: نوشین فراحمدی ناشر: پازینه نوبت چاپ: چاپ دوم سال چاپ: 1391 شمارگان: 2000 جلد... ادامه

کتاب مروارید
کتاب مروارید
کتاب مروارید Pearl Book By Marlene Blessing درباره کتاب نویسنده: مارلین بلسینگ تالیف و ترجمه: میلاد درجه ، فرشاد کیوانی ناشر:... ادامه

کتاب کلیات هنر گوهر نشانی 1
کتاب کلیات هنر گوهر نشانی 1
کتاب کلیات هنر گوهر نشانی 1 ؛ آموزش مخراجکاری (ابزار شناسی، مبانی گوهر نشانی) The Art of Gem Studding (1) درباره کتاب نویسنده: حمیدرضا... ادامه

کتاب کلیات هنر گوهر نشانی 2
کتاب کلیات هنر گوهر نشانی 2
کتاب کلیات هنر گوهر نشانی 2 ؛ آموزش مخراجکاری (سبک قلم خور، سبک کاسه ای) The Art of Gem Studding (2) درباره کتاب نویسنده: حمیدرضا... ادامه

کتاب کلیات هنر گوهر نشانی 3
کتاب کلیات هنر گوهر نشانی 3
کتاب کلیات هنر گوهر نشانی 3 ؛ آموزش مخراجکاری (سبک چنگی، سبک ریلی) The Art of Gem Studding (3) درباره کتاب نویسنده: حمیدرضا علی مردانی... ادامه

کتاب گوهرهای شگفت انگیز جهان
کتاب گوهرهای شگفت انگیز جهان
کتاب گوهرهای شگفت انگیز جهان World Wonderful Jewels درباره کتاب نویسنده: دکتر داریوش ادیب ناشر: پازینه نوبت چاپ: چاپ اول سال... ادامه