لطفا منتظر بمانید...

داریوش یکم

/ancient-coins/هخامنشیان/داریوش-یکم.html2012-10-16
logo
سکه ها

داریوش یکم (522 تا 486 پ.م)

داریوش پسر ویشتاسپ، معروف به داریوش بزرگ ، سومین پادشاه هخامنشی بود، که در سال 522 پیش از میلاد ، با کمک نجیبزادگان پارسی با کشتن (گئومات مغ) که به نام بردیا فرزند کوروش بزرگ بر تخت نشسته بود سلطنت را به خاندان هخامنشی بازگرداند. پس از آن شورش های داخلی را سرکوب کرد. نظام شاهنشاهی را استحکام بخشید و سرزمین هایی چند به شاهنشاهی ایران افزود. آغاز ساخت پارسه (تخت جمشید) در زمان پادشاهی او بود. از دیگر کارهای او حفر ترعه‌ای (کانال) بود که دریای سرخ را به رود نیل و از آن طریق به دریای مدیترانه پیوند می‌داد. آرامگاه او در دل کوه رحمت در مکانی به نام نقش رستم در مرودشت فارس (نزدیک شیراز) است. علاوه بر تمام کار های درخشان که انجام داد، به منظور رونق کار تجارت و بازرگانی، و آسان کردن داد و ستد، سکه ی (دریک) را ضرب کرد. این سکه نخستین سکه ضرب ایران بود که 98 درصد آن زرناب بود. سایر سکه‌ها براساس این سکه سنجیده می‌شد و فقط پادشاه بزرگ حق ضرب سکهء طلا را داشت. او همزمان به ضرب سکه نقره (شکل یا سیگلوی) نیز اقدام کرد. شکل در حدود 5.6 گرم وزن داشت و معادل یک بیستم سکه دریک ارزش داشت. به منظور افزایش و رونق داد ستدهای بازرگانی و تجاری در تمامی نقاط امپراتوری ایران، اجازه ضرب سکه های نقره به ساتراپ‌ها داده شد. سکه های ساتراپ‌ها، سکه ی ایالتی با تصویرهای مختلف از شاهان محلی و شاهنشاه پارس بود. پرداخت مالیات به نقره بود و طلا به دولت تعلق داشت. ساتراپ‌ها در زمان لشگرکشی‌ها، برای پرداخت حقوق سربازان در شهرهایی مثل فینیقیه و کلیکیه و بعضی شهرهای تجاری دیگر،سکههای‌ نقره و مس ضرب می‌کردند. شمش‌های طلا که در گنجینه ذخیره‌ می‌شدند، فقط زمانی به صورت سکه ضرب می‌شدند که پادشاه دستور می‌داد.

سکه های داریوش در سه نوع دیده شده اند. یک: سکه شکل با نیم تنه داریوش که کمان در دست دارد. دو: سکه دریک و شکل با تصویر کماندار پارسی که کمان در دست چپ و نیزه بر دست راست دارد. سوم: سکه دریک و شکل با تصویر کماندار پارسی در حال شلیک تیر از کمان.

سکه دریک ضرب شده در دوران داریوش یکم و خشایارشا یکم

سکه دریک از جنس طلا با وزن 8.35 گرم، با نقش کماندار پارسی، ضرب شده در دوران داریوش یکم و یا خشایارشا یکم

 

 

سکه دریک ضرب شده در دوران داریوش یکم و خشایارشا یکم

سکه دریک از جنس طلا با وزن 8.42 گرم، با نقش کماندار پارسی در حال شلیک تیر از کمان، ضرب شده در دوران داریوش یکم و یا خشایارشا یکم

 

 

سکه شکل از جنس نقره ضرب داریوش بزرگ

سکه شکل یا سیگلوی از جنس نقره با وزن 5.6 گرم، با نقش نیم تنه داریوش که کمانی در دست چپ دارد

 

 

سکه شکل ضرب شده در دوران داریوش یکم و خشایارشا یکم

سکه شکل یا سگلو از جنس نقره با وزن 5.63 گرم، با نقش کماندار پارس ، ضرب شده در دوران داریوش یکم و یا خشایارشا یکم

 

 

سکه شکل ضرب شده در دوران داریوش یکم و خشایارشا یکم

سکه شکل یا سیکل از جنس نقره با وزن 5.56 گرم، با نقش کماندار پارسی در حال شلیک تیر از کمان، ضرب شده در دوران داریوش یکم و یا خشایارشا یکم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.