لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

خشایارشا دوم

/ancient-coins/هخامنشیان/خشایارشا-دوم.html2012-10-16
logo
سکه ها
خشایارشا دوم600600

خشایارشا دوم (424 پ.م)

وی تنها پسر اردشیر یکم از ملکه داماسپیا بوده که پس از مرگ پدر اردشیر یکم به پادشاهی می‌رسد و چهل و پنج روز بعد توسط برادرش سغدیانوس که از همسر غیر عقدی اردشیر یکم بود به قتل می‌رسد. سغدیانوس به کمک خواجه درباری فرناس(فرناسیس) وی را در خوابگاهش کشت و خود بر تخت شاهی تکیه زد. جنازهٔ او را همراه با جنازهٔ پدر و مادرش، داماسپیا که درست همزمان و در روز وفات اردشیر یکم فوت کرده بود، در یک روز در پارس دفن کردند. سغدیانوس نیز از سلطنت چندان بهره ای نبرد بلکه برادر دیگر وی به نام (وَهاوکا) یا (وَهوکه) بر وی شورید و به فرمانروایی شش یا هفت ماههٔ او پایان داد. (وهوکه) بعد از به تخت نشستن، خود را داریوش دوم نام نهاد.

در مدت کوتاه سلطنت خشایارشای دوم سکه ای ضرب نشد، و در داد و ستدها از همان سکه های شاهان گذشته استفاده میشده است.

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.