لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

اردشیر سوم

/ancient-coins/هخامنشیان/اردشیر-سوم.html2012-10-16
logo
سکه ها

اردشیر سوم (358 تا 338 پ.م)

بنا به روایتی اردشیر دوم، یکصد و پانزده فرزند داشت که بیشترشان در عهد حیات پدر مردند. چهار پسر نامی او، عبارت بودند، از سه پسر که از ملکه استاتیرا همسر اردشیر دوم باقی مانده بودند، به نامهای داریوش، آریاسپ، و اُخُس (اردشیر سوم) و پسر دیگری به نام آرسام (آریورات) که شاه محبت زیادی در حق او داشت. داریوش، بخاطر توطئه برای قتل پدر، به دستور اردشیر دوم کشته شد. آریاسپ پسر دیگر اردشیر دوم، با توطئه‌ای که اُخُس (اردشیر سوم) با همکاری عمال درباری ترتیب داد و به او چنین تلقین کردند که شاه درصدد کشتن اوست، چنان متوحش شد که از ترس خود را کشت. آرسام نیز چون خیلی محبوب‌تر از اُخُس بود، به دست کسی که اخوس، وی را، تحریک کرده بود، کشته شد. به این ترتیب اُخُس، بعد از پدر و با نام اردشیر سوم بر تخت نشست. به همین سبب در میان یزرگان و مردم منفور شد.

وی در زمان پادشاهی خود شورش های بسیاری را سرکوب نمود از جمله شورش کادوسیان ، شورش شهربانان ، شورش فنیقیه و قبرس .از دیگر کارهای اردشیر بعد از فرو نشاندن شورشها ، فتح مصر بود . دیودور روایت کرده که باگواس خواجه که سخت مورد اعتماد اردشیر سوم بود و شاه ایران با مشوذت او هیچ کاری انجام نمیداد ، به علت شقاوت بیش از حد اردشیر سوم ، طبیبی را آلت دست قرارداده ، به اردشیر زهر خورانید. حتی گفته می شود که کینه باگواس نسبت به اردشیر آنقدر زیاد بود. که پس از قتل او جسدش را ریز ریز کرده به سگها خوراند. مرگ اردشیر سوم در 338 پیش از میلاد رخ داده و مدت حکومت وی نیز 20 سال بوده است.

نقش سکه های اردشیر سوم بسیار شبیه به سکه های اردشیر دوم است. نيم رخ اردشير با ريش بلند و نوك تيز با موهاي پر پشت كه گوشها و پشت گردن را به خوبي پوشانده است و تشخيص سكه هاي اين شاهنشاه با سکه های اردشير دوم بسیار دشوار است. پشت سكه فرورفتگي نا منظم دارد . سكه اي از اين پادشاه وجود دارد كه به جاي آنكه مانند معمول نيزه به دست داشته باشد دستش را بلند كرده است.

 

سکه دریک ضرب شده در دوران اردشیر سوم و یا اردشیر دوم

سکه دریک از جنس طلا با وزن 8.46 گرم، با نقش کماندار پارسی با کمان و نیزه، ضرب شده در دوران اردشیر سوم و یا اردشیر دوم

 

سکه شکل ضرب شده در دوران اردشیر سوم و یا اردشیر دوم

سکه شکل از جنس نقره با وزن 5.49 گرم، با نقش کماندار پارسی با کمان و نیزه، ضرب شده در دوران اردشیر سوم و یا اردشیر دوم

 

سکه دریک ضرب شده در دوران اردشیر سوم و یا اردشیر دوم

سکه دریک از جنس طلا با وزن 8.36 گرم، با نقش کماندار پارسی با کمان و خنجر، ضرب شده در دوران اردشیر سوم و یا اردشیر دوم

 

سکه شکل ضرب شده در دوران اردشیر سوم و یا اردشیر دوم

سکه شکل از جنس نقره با وزن 5.53 گرم، با نقش کماندار پارسی با کمان و خنجر، ضرب شده در دوران اردشیر سوم و یا اردشیر دوم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.