لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

اردشیر دوم

/ancient-coins/هخامنشیان/اردشیر-دوم.html2012-10-16
logo
سکه ها

اردشیر دوم (403 تا 358 پ.م)

نام اصلی وی ارشک بود. اما چون به قدرت رسید ، نام اردشیر را بر خود نهاد. یونانیان به او لقب منمون به معنای (با حافظه) داده اند ، و معتقد بودند که اردشیر از حافظه بسیار قویی برخوردار است ، اما برخی دیگر گفته اند این لقب از آن جهت بوده که وی یاد آور نام پدر بزرگش (اردشیر یکم) بوده است. کوروش برادر کوچکتر داریوش دوم محسوب می شد و از کودکی رفتاری تند و پرخاش جویانه داشت ، و حال آنکه ، اردشیر از طبعی ملایم و رحیم برخوردار بود ، ملکه «پریزاتس» (مادر کورش جوان و اردشیر دوم) به دلیل دلسردی از اردشیر تصمیم داشت پسر کوچکتر خود کوروش را جانشین داریوش دوم نماید ، اما داریوش نپذیرفت ، و کوروش را والی لیدی و نواحی دریایی آن کرد. پس از درگذشت داریوش دوم ، اردشیر دوم به شاهی رسید، درست از روز تاجگذاری با سوءقصدی که برادرش کوروش جوان  در معبد آناهیتا در پاسارگاد نسبت به جان وی کرد و بی‌نتیجه ماند، در یک رشته توطئه‌های خونین و تمام‌نشدنی فرو رفت. فقط حمایت ملکه پریزاتس سبب شد که سوء قصدکننده، از حکم اعدام برهد و حتی به اصرار مادر والبته بعد از قول و قراری که جهت اطمینان شاه داده شد، اردشیر به کوروش اجازه داد به آسیای صغیر (بخش‌های غربی ترکیهٔ امروزی) و مقر حکومت خویش برگردد. کوروش هم که بلافاصله حرکت کرد. كوروش جوان تصمیم گرفت برای نقشه خود ارتشی ایجاد كند. او 13 هزار سرباز یونانی و عده ای از اسپارتی ها را استخدام كرد. سپاه یونانی كوروش جوان تحت فرماندهی آركوس یك سردار اسپارتی بود كه همراه آنها تحت عنوان «هوپلیت» (پیاده نظام سنگین) از سارد  به طرف بابل به حركت درآمد و در محلی به نام (كوناكسا) با نیروی اردشیر دوم برخورد كرد. در ساعات نیمه شب بامداد سپاه یونانی كوروش به محلی كه قصد توقف داشت رسید. در تقابل دو سپاه نبرد سختی درگرفت که سرنجام با كشته شدن كوروش جنگ و تلفات زیادی بر سپاه كوروش جنگ به پایان رسید. اردشیر دوم هم در جنگ زخمی شد.

اردشیر در سال 394 پیش از میلاد سپاه اسپارت را نیز شکست سختی داد و نفوذ شاهنشاهی ایران در یونان به اعلی درجه خود رساند ، سرانجام اسپارت مجبور شد تا سفیرانی را برای انعقاد پیمان صلح به نزد اردشیر گسیل دارد و پیمان آنتالسیداس منعقد گردید. در سال 386 پیش از میلاد شورش قبرس را فرو نشانید ، شاهان هخامنشی تا زمان اردشیر دوم ، همواره در کتیبه هایشان تنها از اهورا مزدا یاد می کردند . لیکن اردشیر دوم در کنار نام اهورامزدا ، نام میترا و آناهیتا را نیز در کتیبه هایش بکار برد و به تقویت و گسترش پرستشگاه های میترا و به ویژه آناهیتا در کشور پرداخت ، اردشیر دوم به قول برخی از مورخین 360 زن عقدی و غیر عقدی داشت و صاحب 150 پسر و دختر شده بود. اردشیر که روزگار پیری خود را در میان توظئه های درباری و جنایات پسرانش می گذارنید ، به قدری شکسته و ناتوان شده بود که با شنیدن خبر مرگ یکی دیگر از پسرانش ارشام به دست دیگر برادرانش ، تاب مقاومت در خود ندید و از شدت درد و اندوه در سال 358 پیش از میلاد درگذشت. مدت حکومت او 46 سال بود.

سکه دریک ضرب شده در دوران اردشیر دوم و اردشیر سوم

سکه دریک از جنس طلا با وزن 8.41 گرم، با نقش کماندار پارسی با کمان و نیزه، ضرب شده در دوران اردشیر دوم و یا اردشیر سوم

 

سکه دریک ضرب شده در دوران اردشیر دوم و اردشیر سوم

سکه دریک از جنس طلا با وزن 8.41 گرم، با نقش کماندار پارسی با کمان و خنجر، ضرب شده در دوران اردشیر دوم و یا اردشیر سوم

 

سکه شکل ضرب شده در دوران اردشیر دوم و اردشیر سوم

سکه شکل از جنس نقره با وزن 5.49 گرم، با نقش کماندار پارسی با کمان و نیزه، ضرب شده در دوران اردشیر دوم و یا اردشیر سوم


 

سکه شکل ضرب شده در دوران اردشیر دوم و اردشیر سوم

سکه شکل از جنس نقره با وزن 5.56 گرم، با نقش کماندار پارسی با کمان و خنجر، ضرب شده در دوران اردشیر دوم و یا اردشیر سوم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.