لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

محمد حسن خان قاجار

/ancient-coins/قاجاریان/محمد-حسن-خان-قاجار.html2011-11-11
logo
سکه ها

دورۀ محمد حسن خان قاجار (1162 -1172 ق/ 1749 – 1759 م)

محمدحسن خان قاجار فرزند فتحعلی خان قاجار بود. او پس از پدر ریاست طایفه اشاقه‌باش قاجار را که در استرآباد مازندران ساکن بودند بر عهده گرفت و نادر علی رغم تلاش هایی که کرد بر وی دست نیافت. با مرگ نادر، محمد حسن خان ادعای پادشاهی نمود و سرداران نادرشاه و سایر مدعیان سلطنت را شکست داد. آزاد خان غلیجائی افغان را که بر اصفهان حکومت می‌کرد فراری داد، در دو نبرد کریم خان زند را در هم کوفت و اصفهان را متصرف شد. او در نبردی در بهشهر مازندران شکست خورد و توسط یکی از همراهانش کشته شد.

فهرست کامل سکه های محمد حسن خان قاجار
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.