لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

شاه اسماعیل سوم

/ancient-coins/صفویان/شاه-اسماعیل-سوم.html2011-12-10
logo
سکه ها

دوره شاه اسماعیل سوم (1163 ـ 1169 هجری قمری/ 1749 – 1755 میلادی)

نام اصلی او ابوتراب میرزا، پسر میرزا صدرالصدور، که از نوادگان دختری سلطان حسین یکم میباشد. او در سال 1163 کودکی 8 ساله بود که به کمک کریم خان زند در اصفهان به پادشاهی رسید و نام شاه اسماعیل سوم را روی او گذاشتند، علیمراد خان بختیاری که نایب السلطنه بود به نام شاه اسماعیل سوم سکه ضرب کرد.بعد از مرگ ابوالفتح خان و فرار علیمراد خان، کریم خان نایب السلنه شد، در جنگی که بین کریم خان و محمد حسن خان روی داد شاه اسماعیل سوم فرار کرد و به اردوی محمد حسن خان پیوست . انگونه بود که کریم خان در سال 1169 او را از پادشاهی برکنار کرد. سرانجام او در سال 1193 فوت کرد. سکه های شاه اسماعیل سوم کمیاب است.

فهرست سکه های شاه اسماعیل سوم صفوی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.