لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

یزدگرد دوم

/ancient-coins/ساسانیان/یزدگرد-دوم.html2012-06-04
logo
سکه ها

یزدگرد دوم (457-438 ميلادی)

در ابتدای كار يزدگرد دوم با كوشانيان "شايد هون ها" به جنگ پرداخت وبه اجبار چند سالي در خراسان ساكن شد تا امنيت را به مرزهاي ايران باز گرداند. اوبلخ را تصرف كرد.پس از آن به سوي عربستان و بعد قفقاز رفت. وزير او مهرنرسه دستور داد تا دوباره زرتشتي دين رسمي ارمنستان شود.به همين علت شورشي از طرف ارامنه بر پا شد و ارمنيان به رهبري وردان شكست خوردند و نابود شدند.عده اي از آنها به داخل ايران تبعيد شد ند.او نخستين شاهي بود كه از لقب كي بغ مزداپرست استفاده كرد.شايد حضور او در مشرق باعث پيوند خوردن او با كيانيان شده بود.

فهرست سکه های یزدگرد دوم ساسانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.