لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

هرمز چهارم

/ancient-coins/ساسانیان/هرمز-چهارم.html2012-06-04
logo
سکه ها

هرمز چهارم (590-579 ميلادی)

او پسر خسرو انوشيروان بود. خودپسند و مستبد بود و دشمنان بسياري در دربار داشت. او به طرفداري از دهقانان و زمين داران كوچك پرداخت كه به ضرر اشراف بود. هرمز چهارم بهرام چوبين را به جنگ قوم هياطله فرستاد و پيروزي بهرام بر ايشان شهرت بسياري براي او آورد و اين شهرت مورد تاييد شاه نبود. سرانجام هنگاميكه بهرام چوبين در جنگ با روميان موفق نبود شاه به او تهمتهاي بسياري زد و بهرام نيز به سمت تيسفون لشكر كشيد. او در حدود 11 سال حکومت کرد و سرنجام بزرگان ساسانی او را از شاهي خلع كردند و پسرش خسرو پرويز را به شاهي نشاندند.

سکه درهم هرمز چهارم ساسانی

سکه درهم هرمز چهارم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.