لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

هرمز پنجم

/ancient-coins/ساسانیان/هرمز-پنجم.html2012-06-04
logo
سکه ها

هرمز پنجم (630 - 632 میلادی)

هرمز پنجم یا ششم یا فرخزاد هرمز.! متاسفانه از اسناد تاریخی گنگ و نگاشته های متفاوت از این سه شخصیت، دقیقا مشخص نیست که این افراد که بودند و چه مدت بر ایران حکومت کردند. از شواهد اینگونه برداشت میشود که هر سه این افراد یک نفر باشند، به نظر می‌رسد که او"هرمز پنجم" فقط در بعضی از قسمت‌های کشور به عنوان حاکم آن منطقه، اقدام به ضرب سکه نموده است. از طرفی دیگر هرمز پنجم در قسمتی های دیگری از ایران پادشاهی کرده است و تعداد زیادی از سکه‌های او ضرب تیسفون و همچنین سکه‌های دیگری نیز از وی ضرب ری و استخر پیدا شده‌است. با وجود سکه‌ های سال یکم پادشاهی که بعضی از کارشناسان آن را به هرمز پنجم نسبت میدهند و سکه‌های سال دوم و سوم پادشاهی که به هرمز ششم نسبت داده شده است. در نتیجه این سکه ها که از قالب خسرو دوم پیروی میکنند و از نظر ساختار کلی مشابه هستند، و نام "هرمز" که در جلوی صورت شاه ، بیانگر این بوده که این سکه ها متعلق به یک پادشاه بوده که در پاره های زمانی متفاوت پادشاهی کرده است.

سکه هرمز پنجم ساسانی

 سکه منسوب به هرمز ششم ساسانی

 

سکه هرمز ششم ساسانی

سکه منسوب به هرمز پنجم یا فرخزاد هرمز ساسانی

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.