لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

هرمز دوم

/ancient-coins/ساسانیان/هرمز-دوم.html2012-03-26
logo
سکه ها

هرمز دوم (303 – 309 ميلادی)


هرمز دوم درسال 302 جانشين پدر شد. در زمان او ارمنستان به مسيحيت گرويد. ارامنه اين تاريخ را به منزله بريدن از گذشته كافرانه خود ميدانند و از اين تاريخ به بعد مورخان ارمني آن دسته از ارمنياني را كه مسيحي نشده بودند و به دين پدران خود بودند را تبه كار و بدكار معرفي ميكنند.


تصوير نيمرخ راست هرمز دوم با افسر شاهي داراي تاجك هاي متعدد است. بر افسر شهرياري او تصوير پرنده اي وحشي با مرواريدي در منقار نقش شده است. بر افسر شهرياري گويي نصب شده و نواري از تاجك ها جدا شده و آرايش مو مجعد است. نوشته روي سكه "بغ مزداپرست خدايگان هرمزد، شاهان شاه ايران و انيران كه چهر از ايزدان دارد". بر پشت سكه آتشگاه و بر بلنداي آن شعله ها زبانه كشيده است. در ميان شعله هاي آتش، تصوير اهورامزدا تا سينه ديده مي شود. دو پيكره كنار آن، اهورامزدا و هرمزد چهارم است.

عمده ترين دگرگوني در نوع پشت سكه­ هاي او تصوير نيم تنه ايزد در ميان آتش آتشدان است. برخي از تاجك ها شياردار و برخي به مرواريد مزين است، نوارها از آن هاه و گوي آويزان است. در برخي از سكه هاي او نيز يكي از دو تصوير كنار آتشگاه تصوير يك افسر شهرياري به همراه هرمزد است. تا زمان این پادشاه تصویر شاهان و ایزدان بر پشت سکه های او دیده می­ شود.

فهرست سکه های هرمز دوم ساسانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.