لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

نرسی

/ancient-coins/ساسانیان/نرسی.html2012-03-26
logo
سکه ها

نرسی (293 - 302 ميلادی)


بر طبق سنگ نبشته نرسه در پايكولي،او پسر شاپوراست ولي طبري و ابن اثير او را برادر بهرام سوم ميدانند. نرسه در سال 293 در 56 سالگي به فرمانروايي رسيد. در سال 296 گالريوس رومي راكه به ايران حمله كرده بود شكست داد،اما سال بعد از او شكست خورد و حتي حرمش به دست دشمن افتاد. بنا بر اين تن به يك صلحنامه يكطرفه با روميان داد كه در آن رود دجله خط مرزي شناخته شد در عين حال 5 نقطه در شرق دجله به روميان تعلق گرفت و شاه ايران ديگر نبايد دخالتي در امور گرجستان و ارمنستان بكند. اين شكست باعث مرگ نرسه در سال 302 ميلادي ،در 68 سالگي شد.او توانست از قدرت كردر در اداره حكومت بكاهد.

تصوير نيمرخ راست نرسي كه انتهاي آن تيز گوشه و مرواريد دوزي بوده. آرايش مو به شكل گيسوان سخت بهم بافته اي است كه بر شانه ها فرو افتاده است. ريش او دسته دسته است. گردنبند او از دو رشته "مرواريد" است. بر كلاه مرواريد دوزي شده است. بر پشت سكه نيز آتشدان با شعله اي زبانه كشيده، گراگرد ستون آتشگاه نوارهايي ديده مي شود. در دوسوي آتشگاه نيز دو پيكره اهورامزدا و ديگري نرسه با شمشير در دست قرار دارند.


افسر شاهي نرسه گاهي داراي تاجك هايي كوچك كه گويي بر آن نصب شده است. در دوره پادشاهي او انتهاي نوارها از تاجك بيرون كشيده شده و آرايش مو مجعد است. در برخي نمونه ها ديگر ريش گرد و كوتاه است. پوشاك نيز در حاشيه شامل سه خرما است و گيوان را به سختي بافته كه بر شانه­ ها نيفتد. پشت سكه نيز شامل تصوير دوي شیء مانند بخوردان كه در دوره قبل پادشاهي بكار رفته­است. در نمونه هاي دوره شاهي او در سمت راست شعله از "نشانه شاهي" و سمت چپ "نشانه جانشين شاه" استفاده شدهاست. در گرداگرد ستون آتشگاه نيز نوارهايي ديده مي شود. سكه هاي نرسه نوشته ها بسيار خشن و به تقريب قابل خواندن است.

فهرست سکه های نرسی ساسانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.