لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

قباد یکم

/ancient-coins/ساسانیان/قباد-یکم.html2012-03-26
logo
سکه ها

قباد یکم (488-496 میلادی)

در زماني كه قباد به حكومت مي رسد كشور به علت قحطي وجنگ هاي نافرجام در ضعف بود در اين زمان مزدك فرقه گرايي در دين زرتشت را موعظه مي كرد و شاه با تكيه به او قصد داشت از قدرت روحانيون دربار بكاهد. سرانجام بلاش به توطيه روحانيون در سال 496 ميلادي دستگير شد و به زندان فراموشي - انوشبرد- افتاد،سپس برادر او جاماسب به شاهي رسيد.

پس از به زندان افتادن قباد، جاماسب به شاهي رسيد، ولي همينكه قباد به كمك خواهر خود از زندان فرار كرد و با نيرويي اندك به سراغ جاماسياب آمد ،او به نفع برادر كنار كشيد و دوباره قباد بر تخت نشست . قباد ابتدا به سرزمين روميان حمله كرد و با گرفتن غنايم خزانه خود را كمي پربار كرد.قباد دفتري به نام مدافع درويشان و دادور تاسيس كرد و به ياري فقيران پرداخت. همچنين از زمينهاي زراعي نقشه برداري كرد و ماليات گيري را ساماندهي كرد. سرانجام وليعهدي خود را به پسر بزرگش كاووس داد ولي موبدان از خسرو پسر ديگر او كه ضد مزدك بود حمايت كردند و بالاخره خسرو در جنگي بر كاووس پيروز گشت و او را كشت

قباد یکم دارای دو نوع سکه در دوره یکم و دوره دوم پادشاهی است. نمونه بالایی، تصویر نیمرخ با تاجی با کنگره و دارای گوی و هلال است. در پشت سکه نیز تصویر دو ملازم رو به روی هم ایستاده و دارای کلاهی هستند که مانند سکه های بلاش و پیروز از حاشیه  بیرون زده است. نوآوري قباد یکم افزودن واژه "اپزن" به سكه ها است. به علت طولاني بودن سلطنت وي آثار جواني و كهولت وي بر روي سكه ها پديدار است. تاریخ ضرب سکه از زمان او قابل شناسایی می شود، زیرا بر پایه سال جلوس پادشاه آن تاریخ بر پشت سکه و در سمت چپ، به خط پهلوی و از بالا به پایین ضرب خورده است. تصویر زیر مربوط به یکی از سکه های دوره دوم پادشاهی اوست.

فهرست سکه های قباد یکم ساسانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.