لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

شاپور سوم

/ancient-coins/ساسانیان/شاپور-سوم.html2012-03-26
logo
سکه ها

شاپور سوم (388-383ميلادي)


شاپور سوم 5 سال فرمانروايي كرد.در سال 384م هياتي از طرف او براي برقراري صلح ميان ايران و روم به بيزانس رفت به همين دليل در زمان فرمانروايي او ميان ايران و روم صلح برقرار بود

تصویر نیمرخ شاپور سوم با موهای فرخورده وتاجی با تزیین گیاهی که بر بالای آن گویی دارد. پشت سکه نیز دو نگهبان برسم به دست و نیم تنه اهرمزدا در میان شعله های آتش قرار دارد. علامت سه نقطه بر ستون آتشگاه وجود دارد. در یک سكه نمونه دانگ "ابول برابر با یک ششم درهم" نقش ديهمي زده شده كه سراسر سكه را مي پوشاند. نقش آتشدان پشت سكه به صورت منفرد ديده مي شود. تصوير ديهم به عنوان نقش مكملي در يك مورد حتي در سكه شاپور دوم گاه بر ستون آتشگاه به چشم مي خورد. عبارت انيران بر روي سكه هاي او وجود دارد. جاي پندارگاهي معادل فارسي "آن آتش" را مي گيرد.

فهرست سکه های شاپور سوم ساسانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.