لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

خسرو یکم

/ancient-coins/ساسانیان/خسرو-یکم.html2012-03-26
logo
سکه ها

خسرو یکم (579-531 ميلادی)

خسرو در ابتداي كار طرفداران مزدك را قلع و قمع كرد سپس خود مزدك را بر دار كرد. خسرو انوشيروان در تاريخ ساساني به فيلسوف معروف است و داستان هاي زيادي از او گفته اند. او با اينكه مخالف پدر بود طرح هاي توسعه پدر را دنبال كرد و به اصلاحات اقتصادي اداري ادامه داد. او باروهايي در مرزها ساخت تا اقوام همسايه به ايران حمله نكنند. باروي دشت گرگان ،گذرگاه قفقاز ،باروي غربي و ديوار اعراب از اين جمله است. او سياستي در پي زمين دار شدن دهقانان پيش گرفت. خسرو انوشيروان مقدار هنگفتي طلا از روميان در جنگ بدست آورد،ارمنستان را زير سلطه گرفت. خسرو یکم سوريه را تاراج كرد. در شرق نيز هياطله و تركها را شكست داد. او توسط اسراي رومي شهر انطاكيه خسرو را بنيان نهاد. تا زمان خسرو تنها يك نفر فرمانده سپاه بود ولي خسرو كشور را به چهار قسمت تقسيم كرد و براي هر قسمت يك فرمانده سپاه گماشت.

تاج او با چنبره هایی مزین گردیده و در دو طرف نیمرخ تصویر او نشانه هلال ماه و ستاره به چشم می خورد. در حاشیه سکه در سه طرف چپ، راست و پایین علامت هلال ماه به چشم می خورد. در پشت سکه دو ملازم که بدن آنها از روبرو و صورت­ ها به صورت نیمرخ هریک دستی به کمر نهاده و برسمی بلند در دست دارند. در زمان خسرو اول خط "گشته دبيره" به صورت خواناتر و مرتب تر در روي سكه ها ديده مي شود. در اين دوره تنها به نام فرمانروا بر روي سكه بسنده مي شود. با توجه به نقش سكه هاي خسرو مي­توان وضوح تغييرات كه با گذشت زمان در چهره وي رخ داده است، تشخيص داد. خميدگي زياد بيني آثار كهولت در چهره و ساير تغييرات در سكه هايي كه در سنوات مختلف ضرب شده ديده مي شود.

سکه درهم خسرو یکم ساسانی

سکه درهم خسرو یکم ساسانی

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.