لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

خسرو سوم

/ancient-coins/ساسانیان/خسرو-سوم.html2012-06-04
logo
سکه ها

خسرو سوم (631 ميلادی)

خسرو سوم که پس ازمرگ شهربراز به حکومت ساسانی رسید، پسر قبااد برادرزاده خسرو پرویز بود. نواحی شرقی ایران از او اطاعت کردند امّا حاکم سرزمین خراسان، او را به قتل رساند.

سکه درهم خسرو سوم ساسانی

سکه درهم خسرو سوم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.